головний спеціаліст Уманського відділу державної реєстрації актів цивільного стану в Уманському районі Черкаської області

(0472) 37-44-26

Загальні умови

проведення державної реєстрації актів цивільного стану та про кожний факт державної реєстрації актів цивільного стану видає відповідні свідоцтва;

видача повторно свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану;

ведення прийому для проставлення апостиля на офіційні документи, що видаються органами юстиції та судами, а також документи, що оформляються нотаріусами України, та видає їх з проставленим апостилем;

підготовка проектів запитів до установ і організацій та проектів відповідей на запити установ, організацій та громадян з питань, що стосується її компетенції;

прийом та направлення документів для реєстрації місця проживання дитини відповідно до частини шостої статті 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» органам реєстрації для реєстрації місця проживання новонародженої дитини в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

прийом заяв на державну реєстрацію народження та вручення свідоцтв;

надання  згідно з частиною третьою статті 20 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» платних  послуги, ведення обліку платних послуг відповідно до Порядку надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану, що затверджується Міністерством юстиції України;

виконання міжнародних договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, в частині витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану та виконання прохань про надання правової допомоги з питань, які належать до компетенції органів державної реєстрації актів цивільного стану.

посадовий оклад – 5300 грн.;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі      змінами);

надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»)

Вимоги до професійної компетентності

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Ефективність координації з іншими

-  уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

Багатозадачність

-  уміння розкладати завдання на процеси, спрощувати їх;

- здатність швидко змінювати напрям роботи (діяльності);

Цифрова грамотність

- вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації, перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обовязків; вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП)