Провідний спеціаліст сектору з питань забезпечення діяльності Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у місті Києві та Київській області Управління судової роботи та міжнародної правової допомоги ЦМУ МЮ (м.Київ) (2 посади)

(044) 294-61-44

Загальні умови

Загальні умови

Посадові обов’язки

забезпечує розгляд звернень громадян, відповідно до вимог законодавства, та забезпечує доступ до публічної інформації в межах компетенції з питань, що відносяться до компетенції Сектору;

здійснює експертизу нормативно-правових актів, що підлягають державній реєстрації, на відповідність положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) та практиці Європейського суду з прав людини;

виконує доручення Уповноваженого та Секретаріату стосовно збору і вивчення фактів і доказів у конкретних справах, що стосуються заявлених порушень Україною положень Конвенції, посилання на які містяться у запитах Європейського суду з прав людини до Уповноваженого;

виконує доручення Представником Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Київ) (далі – Представник Уповноваженого);

за дорученням Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини та Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини вивчає факти, організовує збирання доказів та надсилання копій матеріалів у справах, що перебувають у провадженні Європейського Суду з прав людини, а також іншу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини;

здійснює представництво інтересів Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини та Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини в судах України;

бере участь у проведенні перевірок судово-експертної діяльності атестованих судових експертів, що не працюють в державних спеціалізованих експертних установах;

бере участь у проведенні перевірок відповідності робочого місця осіб, що мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта з відповідних експертних спеціальностей;

ознайомлює атестованих судових експертів, що не працюють в державних спеціалізованих експертних установах, осіб, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта з актами перевірок, проведених за його участі;

виконує інші завдання, що відносяться до компетенції структурного підрозділу, вказівки та доручення (усні та письмові) керівництва

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5100 грн;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»                   (зі змінами);

  надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом       повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі
в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами) (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах проведення конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Інформація подається через Єдиний портал вакансій державної служби
по 17 год 00 хв 22 грудня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі іншу інформацію, у тому числі інформацію про підтвердження досвіду роботи, про попередні результати тестування тощо

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

 

Місце або спосіб проведення тестування.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно).

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

  24  грудня  2021 року о 13 год 00 хв

 

 

 м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, II поверх, мармурова зала (проведення тестування за 

фізичної присутності кандидатів)

 

  м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, ІІІ поверх, зал засідань (проведення співбесіди з 

 конкурсною  комісією за фізичної присутності кандидатів)

 

 

 

  м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, ІІІ поверх, зал засідань (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Мироненко Олександра Володимирівна, р.т. (044) 294-61-44,  konkurs_minjust@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за спеціальністю «Право»

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

 

Якісне виконання

поставлених завдань

чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

2.

Цифрова грамотність

здатність працювати з документами в різних цифрових форматах;

зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані

3.

Відповідальність

усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2

Знання законодавства у сфері

Знання: 

Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»;

Закону України «Про судову експертизу»;

Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Про очищення влади»;

Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

Закону України «Про захист персональних даних»;

Положення про Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 № 784;

Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 12.12.2011 № 3505/5