провідний спеціаліст Уманського відділу державної реєстрації актів цивільного стану в Уманському районі Черкаської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)

+380472374426

Загальні умови

Загальні умови

Посадові обов’язки здійснює проведення державної реєстрації актів цивільного стану та про кожний факт

державної реєстрації актів цивільного стану видає відповідні свідоцтва;
видає повторно свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану;
веде прийом для проставлення апостиля на офіційні документи, що видаються органами
юстиції та судами, а також документи, що оформляються нотаріусами України, та видає їх з
проставленим апостилем;
здійснює підготовку проектів запитів до установ і організацій та проектів відповідей на
запити установ, організацій та громадян з питань, що стосується її компетенції;
приймає та направляє документи для реєстрації місця проживання дитини відповідно до
частини шостої статті 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця
проживання в Україні» органам реєстрації для реєстрації місця проживання новонародженої
дитини в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
приймає заяви на державну реєстрацію народження та вручення свідоцтв;
надає згідно з частиною третьою статті 20 Закону України «Про державну реєстрацію
актів цивільного стану» платні послуги, ведення обліку платних послуг відповідно до
Порядку надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану, що
затверджується Міністерством юстиції України;
здійснює виконання міжнародних договорів про правову допомогу та правові відносини у

цивільних та сімейних справах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України, в частині витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану
та виконання прохань про надання правової допомоги з питань, які належать до компетенції
органів державної реєстрації актів цивільного стану.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 4 670 грн.;
надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі
змінами);
надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»)

Інформація про строковість чи безстроковість
призначення на посаду

безстроково;
строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного
призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі
в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за
формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної
служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246
(зі змінами) (далі – Порядок);
2) резюме за формою згідно з додатком 2-1 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така
інформація:
прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на
відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах проведення конкурсу, та на
керівних посадах (за наявності відповідних вимог);
3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною
третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на
проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного
Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
4) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру
Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень
володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови
Інформація подається через Єдиний портал вакансій державної служби
до 17 год. 00 хв. 03 лютого 2022 року.

Додаткові (необов’язкові) документи заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку

проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.
Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі іншу
інформацію, у тому числі інформацію про підтвердження досвіду роботи, про попередні
результати тестування тощо

Дата і час початку проведення тестування
кандидатів.
Місце або спосіб проведення тестування
Місце або спосіб проведення співбесіди (із
зазначенням електронної платформи для
комунікації дистанційно)
Місце або спосіб проведення співбесіди з
метою визначення суб’єктом призначення або
керівником державної служби переможця
(переможців) конкурсу (із зазначенням
електронної платформи для комунікації
дистанційно)

08 лютого 2022 року о 10 год. 00 хв.
місто Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 17, ауд. 211 (проведення тестування за фізичної
присутності кандидатів)
місто Черкаси, бульвар Шевченка, 185, каб. 250 (проведення співбесіди з конкурсною комісією
за фізичної присутності кандидатів)

місто Черкаси, бульвар Шевченка, 185, каб. 250 (проведення співбесіди за фізичної присутності
кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону
та адреса електронної пошти особи, яка надає
додаткову інформацію з питань проведення
конкурсу

Маніло Лариса Володимирівна,
р.т. (0472) 37-44-26, kadr.cherkasy@gmail.com

Кваліфікаційні

Вимоги до професійної компетентності

Вимоги до компетентності

Вимога Компоненти вимоги

1 Досягнення результатів - навички планування своєї роботи; дисциплінарна та відповідальність за виконання своїх

задач

2 Відповідальність - усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести

відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень

3 Цифрова грамотність - вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації,
перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;
- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні
дані;
- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші
електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх
посадових обовязків; вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП)

Професійні знання

Вимога Компоненти вимоги

1 Знання законодавства Знання:

Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2 Знання законодавства
у сфері

Знання:
Цивільного кодексу України;
Сімейного кодексу України;
Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»;
Закону України «Про інформацію»;
Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито»;
Постанови Кабінету Міністрів України «Про запровадження експериментального проекту щодо
спрощення процесу перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням
програмного продукту «check» від 24 грудня 2019 № 1113;
Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 № 1064;
Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні. Затверджені наказом
Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 (у редакції наказу Міністерства
юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5), зареєстровані в Міністерстві юстиції України
18 жовтня 2000 року за № 719/4940.