Провідний спеціаліст відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації Управління державної реєстрації ЦМУ МЮ (м. Київ) (3 посади)

(044) 294-61-44

Загальні умови

Загальні умови

Посадові обов’язки

забезпечує в межах компетенції розгляд звернень громадян, запитів органів влади, громадських формувань, підприємств, установ, організацій, адвокатів, надання в установленому порядку публічної інформації за запитами фізичних та юридичних осіб;

надає в установленому порядку інформацію за запитами на публічну інформацію фізичних та юридичних осіб, громадських формувань та громадських об’єднань, здійснює розгляд запитів і звернень народних депутатів України та запитів адвокатів, оформленими відповідно до законодавства, з питань, що належать до компетенції Відділу;

здійснює методичне забезпечення Відділу, бере участь у підготовці планів Відділу, організовує проведення нарад, семінарів, надання необхідної допомоги співробітникам Відділу у виконанні завдань, доручень з інших питань, що відносяться до компетенції Відділу;

здійснює виконання плану роботи Відділу та Управління державної реєстрації;

здійснює у випадках та у способи, передбачених законодавством, організаційне забезпечення діяльності Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, підготовку на основі протоколу засідання Колегії проєкту висновку Колегії та проєкту наказу Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), а також забезпечує відповідно до законодавства виконання рішень Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), прийнятих за результатами розгляду скарг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

проводить роботи по перевірці відомостей, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5100 грн;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»                     (зі змінами);

   надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом       повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі
в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами) (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах проведення конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Інформація подається через Єдиний портал вакансій державної служби
по 17 год 00 хв 22 грудня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі іншу інформацію, у тому числі інформацію про підтвердження досвіду роботи, про попередні результати тестування тощо

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

 

Місце або спосіб проведення тестування.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно).

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

     24 грудня 2021 року о 13 год 00 хв

 

 

 м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, II поверх, мармурова зала (проведення тестування за 

фізичної присутності кандидатів)

               

  м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, ІІІ поверх, зал засідань (проведення співбесіди з 

 конкурсною  комісією за фізичної присутності кандидатів)

 

 

 

  м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, ІІІ поверх, зал засідань (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Мироненко Олександра Володимирівна, р.т. (044) 294-61-44,  konkurs_minjust@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта не нижче  молодшого бакалавра або бакалавра у галузі «Право» або «Міжнародне право»

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Робота з великими масивами інформації

вміння систематизувати великий масив інформації;

здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки

2.

 

Якісне виконання

поставлених завдань

чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

3.

Цифрова грамотність

здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані

4.

Стресостійкість

уміння розуміти та управляти своїми емоціями, здатність до самоконтролю, здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики;

  оптимізм

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2

Знання законодавства у сфері

Знання: 

Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

Порядку розгляду скарг на дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції № 1128;

Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 1141;

Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень № 1127;

Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно           № 1127;

Порядку доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 1127;

Положення про Колегію з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції