Провідний спеціаліст відділу судової роботи у місті Києві Управління судової роботи та міжнародної правової допомоги Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) (дві посади)

(044) 294-61-44

Загальні умови

Загальні умови

Посадові обов’язки

забезпечення самопредставництва інтересів Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України та їх посадових осіб в судах України в тому числі як суб’єктів владних повноважень;

забезпечення звернення до суду з позовами про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виплати відшкодування за рішеннями Європейського суду з прав людини, та самопредставництва держави, Міністерства юстиції України у таких справах;

забезпечення самопредставництва інтересів заступника Міністра юстиції України – Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини в судах України;

забезпечення самопредставництва інтересів членів Кабінету Міністрів України: Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри (які не очолюють міністерств) та Міністр юстиції України, як суб’єктів владних повноважень в судах України;

забезпечення самопредставництва інтересів структурних підрозділів Міністерства юстиції України, комісій, інших органів, утворених при Міністерстві юстиції України в судах України;

забезпечення самопредставництва інтересів Державної пенітенціарної служби України в судах України;

забезпечення самопредставництва Міністерства юстиції України, як органу, якому надано право звертатися до суду в інтересах іноземних осіб під час розгляду справ у судах України у випадках, передбачених Конвенцією про    цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, інших міжнародних договорів України про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах у порядку, визначеному законодавством України;

забезпечення самопредставництва інтересів Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) та їх посадових осіб та службових осіб, як суб’єктів владних повноважень у судах України

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5100 грн;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»                   (зі змінами);

  надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом       повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі
в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами) (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах проведення конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Інформація подається через Єдиний портал вакансій державної служби
по 17 год 00 хв 22 грудня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі іншу інформацію, у тому числі інформацію про підтвердження досвіду роботи, про попередні результати тестування тощо

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

 

Місце або спосіб проведення тестування.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно).

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

  24  грудня  2021 року о 13 год 00 хв

 

 

 м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, II поверх, мармурова зала (проведення тестування за 

фізичної присутності кандидатів)

 

  м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, ІІІ поверх, зал засідань (проведення співбесіди з 

 конкурсною  комісією за фізичної присутності кандидатів)

 

 

 

  м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, ІІІ поверх, зал засідань (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Мироненко Олександра Володимирівна, р.т. (044) 294-61-44,  konkurs_minjust@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю «Право»

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Робота з великими масивами інформації

вміння систематизувати великий масив інформації;

здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки

2.

 

Якісне виконання

поставлених завдань

чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

3.

Цифрова грамотність

здатність працювати з документами в різних цифрових форматах;

зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані

4.

Відповідальність

усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2

Знання законодавства у сфері

Знання: 

Кодексу законів про працю України;

Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Про очищення влади»;

Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

Закону України «Про захист персональних даних»;

Цивільного кодексу України;

     Кодексу України про адміністративні правопорушення;

     Господарського  кодексу України;

     Господарського процесуального кодексу України