провідний спеціаліст Драбівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Золотоніському районі Черкаської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)

0472374426

Загальні умови

здійснює проведення державної реєстрації актів цивільного стану та про кожний факт державної реєстрації актів цивільного стану видає відповідні свідоцтва;

здійснює видачу повторно свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану;

здійснює ведення прийому для проставлення апостиля на офіційні документи, що видаються органами юстиції та судами, а також документи, що оформляються нотаріусами України, та видає їх з проставленим апостилем;

здійснює підготовку проектів запитів до установ і організацій та проектів відповідей на запити установ, організацій та громадян з питань, що стосується її компетенції;

здійснює прийом та направлення документів для реєстрації місця проживання дитини відповідно до частини шостої статті 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» органам реєстрації для реєстрації місця проживання новонародженої дитини в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

здійснює прийом заяв на державну реєстрацію народження та вручення свідоцтв;

здійснює надання  згідно з частиною третьою статті 20 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» платних  послуги, ведення обліку платних послуг відповідно до Порядку надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану, що затверджується Міністерством юстиції України;

здійснює виконання міжнародних договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, в частині витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану та виконання прохань про надання правової допомоги з питань, які належать до компетенції органів державної реєстрації актів цивільного стану.

Вимоги до професійної компетентності

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

ступінь вищої освіти не нижче бакалавра у галузі знань «Право»

2

Досвід роботи

досвіду роботи не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Досягнення результатів

- навички планування своєї роботи; дисциплінарна та відповідальність за виконання своїх задач

2

Відповідальність

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень

3

Цифрова грамотність

- вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації, перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обовязків; вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП)

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2

Знання законодавства

у сфері

 

Знання:

Цивільного кодексу України;

Сімейного кодексу України;

Закону України  «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»;

Закону України «Про інформацію»;

Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито»;

Постанови Кабінету Міністрів України «Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення процесу перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту «check» від 24 грудня 2019 № 1113;

Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 № 1064;

Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні. Затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940.