провідний спеціаліст Монастирищенського відділу державної реєстрації актів цивільного стану в Уманському районі Черкаської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)

+380472374426

Загальні умови

здійснює проведення державної реєстрації народження фізичної особи та її походження,
смерті, шлюбу, розірвання шлюбу та про кожний факт державної реєстрації актів
цивільного стану видає відповідні свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного
стану;
здійснює видачу свідоцтв повторно про реєстрацію актів цивільного стану, витягів з
Державного реєстру актів цивільного стану громадян у порядку, передбаченому
законодавством та ведення книги обліку бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів
цивільного стану;
здійснює підготовку проектів запитів до установ і організацій та проекти відповідей на
запити установ, організацій та громадян з питань, що стосується її компетенції;
здійснює проведення роботи пов’язаної з формуванням документів до подальшого
зберігання, знищення згідно з актами експертизи у зв’язку з закінченням строку зберігання.
Здійснення своєчасного списання і знищення документів, яким минув термін зберігання, по
всім напрямкам діяльності відділу ДРАЦС. Підготовка описів справ. Впорядковування
архівних документів, щорічно формування, обробка і несення відповідальності за
переплетення книг державної реєстрації актів цивільного стану та інших документів
постійного та тривалого терміну зберігання;
здійснює забезпечення ведення діловодства відділу та контроль за термінами виконання
актів та доручень, які надходять та перебувають на виконанні у відділі;
здійснює розгляд заяв та підготовку матеріалів:
- про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичних осіб – громадян
України;
- про внесення змін до актових записів цивільного стану і поновлення втрачених
записів;
- про анулювання поновлених та повторно складених актових записів цивільного стану;

- складення висновку про анулювання актового запису про шлюб у випадках,
передбачених статтею 39 Сімейного кодексу України, та анулює актові записи цивільного
стану, відповідно до норм законодавства;
відповідає за приймання і обробку заяв або звернень,поданих через Веб-портал,
виконання інших завдань, передбачених Порядком роботи веб-порталу «Звернення у
сфері державної реєстрації актів цивільного стану»;
здійснює виконання міжнародних договорів про правову допомогу та правові
відносини у цивільних та сімейних справах, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, в частині витребування документів про державну реєстрацію
актів цивільного стану та виконання прохань про надання правової допомоги з питань, які
належать до компетенції органів державної реєстрації актів цивільного стану;
здійснює надання згідно з частиною третьою статті 20 Закону України «Про державну
реєстрацію актів цивільного стану» платних послуг, ведення обліку платних послуг
відповідно до порядку надання платних послуг відділами державної реєстрації актів
цивільного стану, що затверджується Міністерством юстиції України.

Вимоги до професійної компетентності

Кваліфікаційні вимоги

1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра у галузі знань «Право»
2 Досвід роботи досвіду роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності

Вимога Компоненти вимоги

1 Досягнення результатів - навички планування своєї роботи; дисциплінарна та відповідальність за виконання своїх

задач

2 Відповідальність - усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність

нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень

3 Цифрова грамотність - вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації,
перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;
- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні
дані;
- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші
електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках
своїх посадових обовязків; вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП)

Професійні знання

Вимога Компоненти вимоги

1 Знання законодавства Знання:

Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2 Знання законодавства
у сфері

Знання:
Цивільного кодексу України;
Сімейного кодексу України;
Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»;
Закону України «Про інформацію»;
Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито»;
Постанови Кабінету Міністрів України «Про запровадження експериментального проекту

щодо спрощення процесу перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з
використанням програмного продукту «check» від 24 грудня 2019 № 1113;
Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 № 1064;
Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні. Затверджені наказом
Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 (у редакції наказу Міністерства
юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5), зареєстровані в Міністерстві юстиції
України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940.