Заступник начальника Печерського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)

(044) 294-61-44

Загальні умови

Загальні умови

Посадові обов’язки

здійснення державної реєстрації актів цивільного стану;

ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, підготовка   відповідних матеріалів та складання проєктів висновків;

забезпечення збереження книг державної реєстрації актів цивільного стану, підготовка документів, для подальшого їх збереження, ведення облікової документації відділу, підтримання в контрольному стані нормативно-правових актів, здійснення їх обліку та систематизації;

приймання для проставлення апостиля офіційних документів, видача їх з проставленим апостилем;

розгляд запитів та звернень, що надходять до відділу, підготовка проєктів службових документів, звітів, інформацій, аналітичних матеріалів з питань діяльності відділу, планів роботи відділу та внутрішніх навчань його працівників;

надання платних послуг;

ведення прийому громадян, надання консультацій з питань компетенції відділу;

контроль за дотримання працівниками відділу трудової та виконавчої дисципліни, законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, виконанням планів роботи, подання пропозицій, вжиття заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5950 грн;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»                   (зі змінами);

  надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом       повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації, необхідної для участі
в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами) (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах проведення конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Інформація подається через Єдиний портал вакансій державної служби
по 17 год 00 хв 22 грудня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі іншу інформацію, у тому числі інформацію про підтвердження досвіду роботи, про попередні результати тестування тощо

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

 

Місце або спосіб проведення тестування.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно).

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

     24 грудня 2021 року о 13 год 00 хв

 

 

 м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, II поверх, мармурова зала (проведення тестування за 

фізичної присутності кандидатів)

 

  м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, ІІІ поверх, зал засідань (проведення співбесіди з 

 конкурсною  комісією за фізичної присутності кандидатів)

 

 

 

  м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, ІІІ поверх, зал засідань (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Мироненко Олександра Володимирівна, р.т. (044) 294-61-44,  konkurs_minjust@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра у галузі знань «Право»

2

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В», або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Ефективність координації        з іншими

здатність налагоджувати зв'язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;

уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій

2

 

Робота з великими масивами інформації

здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;

вміння систематизувати великий масив інформації;

здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки

3

Цифрова грамотність

вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов'язків;

вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

 здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

 вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов'язків;

 вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП)

4

Управління конфліктами

орієнтація на припинення конфліктної ситуації, вибір оптимальної стратегії розв'язання конфлікту;

спрямування на досягнення спільних цілей та врахування інтересів усіх учасників, об'єктивне обговорення проблемних питань;

керування своїми емоціями, розуміння емоцій учасників;

орієнтація на запобігання конфліктних ситуацій

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2

Знання законодавства у сфері

Знання:

Цивільного кодексу України;

Сімейного кодексу України;

Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»;

Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні;

Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання;

Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання;

Порядку, умов та строків зберігання книг державної реєстрації актів цивільного стану, метричних книг у відділах державної реєстрації актів цивільного стану та їх передачі до державних архівів;

Порядку     ведення     Державного     реєстру      актів цивільного стану громадян;

Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах та Протоколу до неї