Діяльність Управління банкрутства

Управління банкрутства є самостійним структурним підрозділом Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ).
До складу Управління банкрутства входять Центральний відділ з питаньбанкрутства та Регіональний відділ з питань банкрутства.

Основні завдання:
1. Реалізація державної політики з питань банкрутства, сприяння у створенні організаційних, економічних та інших умов, необхідних для
реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у тому числі процедур банкрутства державних підприємств
та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків.
2. Забезпечення виконання доручень Міністерства юстиції України, керівництва Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) з питань що належать до компетенції Управління;
3. Здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих, проведення перевірок організації їх роботи щодо дотримання ними вимог
законодавства з питань банкрутства, Конституції України, Господарського процесуального кодексу України, Кодексу України з процедур банкрутства, іншого законодавства з питань банкрутства та законодавства про оплату праці;
4. Формування Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, а також контроль своєчасності та повноти внесення арбітражними керуючими відповідних відомостей до вказаних реєстрів;
5. Забезпечення  належного розгляду запитів про доступ до публічної інформації, розгляд звернень громадян, листів посадових (службових) та юридичних осіб з питань в межах компетенції Управління.

 

Нормативно-правове регулювання

Кодекс України з процедур банкрутства 

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих»

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, підвищення кваліфікації та перепідготовки арбітражних керуючих, їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій»

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство»

Наказ Міністерства юстиції України «Про порядок подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов’язкових відомостей (інформації)»

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого»

Наказ Міністерства юстиції України «Питання подання арбітражними керуючими обов'язкових відомостей (інформації)»

Наказ Міністерства юстиції України «Про порядок подання арбітражними керуючими обов’язкових відомостей (інформації)»

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку функціонування автоматизованої системи «Банкрутство та неплатоспроможність»

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Вимог до форми та порядку ведення реєстру вимог кредиторів у справах про банкрутство (неплатоспроможність)»