Актуальні питання у сфері державної реєстрації актів цивільного стану

Як можна зареєструвати народження дитини?

Державна реєстрація народження проводиться за заявою про державну реєстрацію народження батьків дитини чи одного з них за місцем її народження або за місцем проживання батьків.

Підставою для проведення державної реєстрації народження є:

а) медичне свідотцво про народження (форма № 103/о), що видається закладами охорони здоров’я незалежно від підпорядкування та форм власності, де приймаються пологи;

б) медичне свідоцтво про народження, медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (форма № 103-1/о). Ці документи подаються для державної реєстрації народження дитини, яка досягла одного року і більше;

в) акт складений відповідними посадовими особами (капітаном судна, командиром, начальником потяга тощо) за участю двох свідків і лікаря або фельдшера (якщо лікар або фельдшер були на транспортному засобі), у випадку народження дитини на морському, повітряному судні, у потязі або іншому транспортному засобі. У разі відсутності лікаря або фельдшера державна реєстрація народження проводиться на підставі вказаного акта та медичної довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу.

При відсутності підстав для державної реєстрації народження, державна реєстрація народження проводиться на підставі рішення суду про встановлення факту народження даною жінкою. Для розгляду відповідної справи у суді орган державної реєстрації актів цивільного стану на прохання заявника складає за встановленою формою письмову відмову у проведенні державної реєстрації народження, у якій викладає причини неможливості проведення такої реєстрації.

Зареєструвати народження дитини може один з батьків, якщо вони перебувають у шлюбі і мають спільне прізвище. У разі якщо прізвища батьків дитини різні або вони не перебувають у шлюбі, тоді для державної реєстрації народження обов'язкова присутність обох батьків.

Які документи необхідно мати при собі?       

Одночасно із заявою про державну реєстрацію народження пред’являються:

а) паспорти або паспортні документи, що посвідчують особи батьків

(одного з них);

б) паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу заявника, у разі якщо державна реєстрація народження проводиться не батьками, а іншою особою;

в) документ про шлюб батьків у разі реєстрації шлюбу компетентним органом іноземної держави.

Де можна зареєструвати народження дитини?     

Державна реєстрація народження дитини проводиться за місцем народження дитини або місцем проживання батьків чи одного з них.

Документи для реєстрації дитини можна подати:

  • у пологовому будинку (які взаємодіють з відділами ДРАЦС);
  • у відділі державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС);
  • у Центрі надання адміністративних послуг, який на підставі узгодженого рішення надає послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць (за місцем фактичного народження дитини або за місцем проживання одного з батьків).

Чи можна подати документи на реєстрацію народження дитини онлайн?    

Так. Дана послуга надається через веб-портал "Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану" за посиланням https://dracs.minjust.gov.ua.

Особа оформлює заяву в електронній формі. Одночасно із заявою необхідно надати скан копії паспортів батьків чи одного з них, медичного свідоцтва про народження та накласти електронний цифровий підпис. 

Однак, свідоцтво про народження особа повинна отримати у відділі ДРАЦС особисто.

В який термін потрібно реєструвати дитину?            

Батьки повинні зареєструвати народження дитини не пізніше одного місяця від дня її народження. Державна реєстрація народження дитини, проводиться в день звернення.

Як зареєструвати народження дитини, коли батьки мають різні прізвища?     

В данному випадку для державної реєстрації народження малюка необхідно з'явитись обом батькам, маючи з собою паспорти та медичне свідоцтво про народження. Якщо батько або мати дитини не можуть подати спільну заяву про державну реєстрацію народження, її або його письмова згода про присвоєння прізвища дитині, справжність підпису на якій має бути нотаріально посвідчена, може бути подана через представника, повноваження якого мають грунтуватися на нотаріально посвідченій довіреності.

Чи можуть родичі дитини зареєструвати її народження? 

У разі наявності причин, з яких батьки не можуть особисто зареєструвати народження дитини, реєстрація може бути проведена за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого  представника  установи  охорони   здоров'я,   де   народилася   чи   перебуває дитина. Такий заявник надає паспорт або паспортний документ, що засвідчує його особу.

Дитина народилась в іншій державі і державна реєстрація її народження не була проведена компетентним органом держави та дипломатичним представництвом Україні в цій державі. Як зареєструвати народження дитини в Україні?
Підставою для проведення державної реєстрації в Україні є медичний документ іншої держави, що підтверджує факт народження дитини, належним чином легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Як і де можна отримати повторно свідоцтво про народження?  

Для отримання свідоцтва про народження повторно особа може звернутися до будь-якого відділу ДРАЦС з паспортом. Повторна видача свідоцтва про народження здійснюється за заявою особи щодо якої складено актовий запис, батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, представника закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина. Представникам зазначених установ свідоцтво видається за довіреністю установи та при пред’явленні документів, що посвідчують особу. Свідоцтва про народження дітей повторно видаються батькам незалежно від віку дитини. Також свідоцтво може повторно видаватися представнику особи, яка має право на  отримання свідоцтва у разі подання довіреності, посвідченої відповідно до Закону України «Про нотаріат», або документа, що посвідчує повноваження такого представника, відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Під час пред’явлення адвокатом ордера до нього обов’язково додається копія договору про надання правої допомоги, засвідчена в установленому законодавством порядку.

Також, для отримання свідоцтва про народження повторно можна подати відповідну заяву в електронній формі через веб-портал «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» або скориставшись послугою «Он-лайн будинок юстиції».

Однак, оригінал свідоцтва необхідно буде отримати безпосередньо звернувшись у відділ ДРАЦС.

Як зареєструвати шлюб?

Жінка та чоловік, які бажають зареєструвати шлюб, подають особисто письмову заяву за

встановленою формою до будь-якого органу державної реєстрації актів цивільного стану за їхнім вибором.

При поданні заяви необхідно пред’явити : паспорти (паспорти громадян України для виїзду за кордон – для громадян України, які постійно проживають за кордоном, або оформили виїзд на постійне місце проживання до іншої країни, але ще не виїхали за кордон);

паспортні документи та документи, що підтверджують законність перебування на території України (для іноземних громадян);

документи, що підтверджують припинення попереднього шлюбу.

Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про

державну реєстрацію шлюбу до органу державної реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, справжність підпису (ів) на якій засвідчено нотаріально, можуть подати їх

представники. Повноваження представника мають ґрунтуватись на нотаріально посвідченій довіреності.

Скільки необхідно чекати після подання заяви на реєстрацію шлюбу?     

Шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про державну реєстрацію шлюбу.

За наявності поважних причин керівник органу державної реєстрації актів цивільного стану дозволяє державну реєстрацію шлюбу до спливу цього строку.

У разі вагітності нареченої, народження нею дитини, а також якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, шлюб реєструється у день подання відповідної заяви, або у будь-який інший день за бажанням наречених протягом одного місяця.

Де відбувається реєстрація шлюбу?   

Шлюб реєструється у приміщенні органу державної реєстрації актів цивільного стану. За заявою наречених державна реєстрація шлюбу проводиться в урочистій обстановці. Також за заявою наречених державна реєстрація шлюбу може відбутися за місцем їхнього проживання, за місцем надання стаціонарної медичної допомоги або в іншому місці, якщо вони не можуть з поважних причин прибути до органу державної реєстрації актів цивільного стану.

У цих випадках наявність поважної причини повинна бути підтверджена документально.

Що з собою треба мати в день реєстрації шлюбу?  

При державній реєстрації шлюбу подаються паспорти або паспортні документи наречених.

Як відбувається реєстрація шлюбу під час карантину?   

Відділи ДРАЦС здійснюють реєстрацію шлюбів за заявами, поданими ще до впровадження карантину, а також, у визначених законом випадках (наприклад, за допомогою проєкту ''Шлюб за добу''). Також шлюб можуть зареєструвати ті, хто чекає на народження малюка чи уже мають спільних дітей.

У зв'язку із наявною загрозою поширення коронавірусної хвороби наречені та працівники відділів спілкуються та отримують документи у засобах індивідуального захисту - масках та рукавичках.

Також у громадян є можливість подати таку заяву онлайн через веб-портал "Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану" й обрати дату державної реєстрації шлюбу, яка призначається відповідно до вимог законодавства.

Яким є перелік документів, необхідних для державної реєстрації шлюбу іноземців та осіб без громадянства?

Іноземці та особи без громадянства для державної реєстрації шлюбу в Україні повинні пред’явити паспортний документ або документ, що посвідчує особу без громадянства заявника, та посвідку на постійне чи тимчасове проживання або інший документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України. Особи, які раніше перебували у шлюбі, можуть зареєструвати повторний шлюб за умови пред’явлення документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу або визнання шлюбу недійсним (свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, про визнання шлюбу недійсним, яке набрало законної сили, свідоцтво про смерть одного з подружжя, висновок відділу державної реєстрації актів цивільного стану про анулювання актового запису про шлюб, який є недійсним тощо). Документи про підтвердження припинення попереднього шлюбу, які передбачені законодавством іноземної держави та видані компетентними органом, повинні бути відповідним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Якщо документи іноземців та осіб без громадянства, які є підставою для державної реєстрації шлюбу, складені іноземною мовою, до них обов’язково додається переклад тексту на українську мову, вірність якого засвідчується дипломатичним представництвом або консульською установою України, посольством (консульством) держави, громадянином якої є іноземець (країни постійного проживання особи без громадянства), Міністерством закордонних справ, іншим відповідним органом цієї держави або нотаріусом.

Хто має право звернутись з питання державної реєстрації зміни імені фізичної особи? Яким є перелік необхідних документів?
Державна реєстрація зміни імені (прізвища, власного імені та по батькові) проводиться стосовно громадян України.
Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я.
Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім’я за згодою батьків (одного з них – у разі, коли другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини ) або за згодою піклувальника.
До заяви про зміну імені додаються:
а) свідоцтво про народження заявника;
б) свідоцтва про шлюб (у разі коли заявник перебуває у шлюбі);
в) розірвання шлюбу (у разі коли шлюб розірвано);
г) свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);
д) свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно раніше було змінено;
е) фотокартка заявника;
ж) квитанція про сплату державного мита.
Де можливо отримати повторно свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, якщо державна реєстрація акту цивільного стану проведена в Україні?
Повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, якщо оригінал вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено, здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця державної реєстрації акту цивільного стану та місця проживання заявника.

Куди потрібно звернутись для проставлення апостиля на свідоцтві про народження? Хто може звернутись для проставлення та які документи необхідно пред’явити? Яка вартість послуги та у який строк проставляється апостиль на документі?

У Київській області уповноваженими на прийняття офіційних документів, що видаються органами юстиції та судами, а також документів, що оформлюються нотаріусами, для проставлення на них апостиля визначено усі (30) відділів державної реєстрації актів цивільного стану Для проставлення апостиля на документі із заявою може звернутись будь-яка особа.

Для проставлення апостиля заявник пред’являє документ, що посвідчує особу, оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його копія, засвідчена в установленому порядку, та документ про оплату послуги з проставлення апостиля.
Вартість послуги за проставлення апостиля залежить від кількості поданих документів та осіб, що їх подають.
Так, фізична особа за один документ сплачує 51 грн., а юридична особа за таку ж кількість документів – 85 грн.
Проставлення апостиля здійснюється у строк до 2-х робочих днів. Якщо працівнику відділу необхідно перевірити зразок підпису, відбитка печатки та/або штампа, а також здійснити перевірку документів про державну реєстрацію актів цивільного стану у випадках відсутності відомостей про них у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та/або виникнення сумніву щодо їх достовірності, строк розгляду документів, поданих для проставлення апостиля, може бути продовжено до 20 робочих днів.

Хто і куди потрібен звернутись для державної реєстрації смерті особи?
Державна реєстрація смерті особи проводиться органами державної реєстрації актів цивільного стану за останнім місцем проживання померлого, за місцем настання смерті чи виявлення трупа або за місцем поховання.
Державна реєстрація смерті проводиться органами державної реєстрації актів цивільного стану за заявою родичів померлого, представників органу опіки та піклування, працівників житлово-експлуатаційних організацій, адміністрації закладу охорони здоров’я, де настала смерть, та інших осіб.