Актуальні питання щодо порядку державної реєстрації громадських формувань

Які документи подаються для державної реєстрації створення первинної профспілкої організації (профспілки)?

Перелік документів визначений частиною 1 статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»:

 1. заява про державну реєстрацію створення юридичної особи (форма № 1 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16);
 2. примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;
 3. відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку);
 4. установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;
 5. реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з’їзді (конференції, зборах), - у разі державної реєстрації створення громадських об’єднань, політичної партії.

Крім того, відповідно до  статті 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», заявником  подається повідомлення про належність до певної профспілки організації, які діють на підставі Статуту цієї профспілки із посиланням на свідоцтво про легалізацію профспілки.

Які документи подаються для державної реєстрації змін до відомостей Профспілки (первинної профспілкової організації)?

Перелік документів визначений частиною 4 статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»:

 1. заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі (форма № 3 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16);
 2. примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою;
 3. реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи, - у разі внесення змін до відомостей про громадські об’єднання, політичні партії;
 4. відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів;
 5. установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі.

Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується з обов’язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів, відповідно вимогам пункту 6 частини першої статті 15 Закону.

Які документи подаються для державної змін до відомостей структурних утворень політичних партії без надання статусу юридичної особи?

Перелік документів визначений частиною 4 статтею 21 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»:

 1. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (форма № 19 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16);
 2. примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління структурного утворення політичної партії про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру;
 3. примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу структурного утворення політичної партії, на якому відповідно до статуту політичної партії було скликано засідання вищого органу управління структурного утворення політичної партії;
 4. документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту політичної партії;
 5. відомості про керівні органи структурного утворення політичної партії (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів.                                         

Які документи подаються для державної змін до відомостей структурних утворень політичних партії без надання статусу юридичної особи?

Перелік документів визначений частиною 4 статтею 21 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»:

 1. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (форма № 19 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16);
 2. примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління структурного утворення політичної партії про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру;
 3. примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу структурного утворення політичної партії, на якому відповідно до статуту політичної партії було скликано засідання вищого органу управління структурного утворення політичної партії;
 4. документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту політичної партії;
 5. відомості про керівні органи структурного утворення політичної партії (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів.

Які документи подаються для державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії зі статусом юридичної особи?

Перелік документів визначений частиною 4 статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»:

 1. заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі (форма № 3 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16);
 2. примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою;
 3. реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи, - у разі внесення змін до відомостей про громадські об’єднання, політичні партії;
 4. відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів;
 5. документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (крім профспілок);

Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується з обов’язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів, відповідно вимогам пункту 6 частини першої статті 15 Закону.

Документи, які подаються для державної реєстрації припинення шляхом ліквідації 1 єтап

Перелік документів визначений частиною 10 статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»:

Перший етап ліквідації:

Для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - відповідним державним органом, подаються такі документи:

 1. примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про припинення юридичної особи;
 2. примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог, - у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - у рішенні відповідного державного органу, про припинення юридичної особи.

Які документи подаються для державної реєстрації припинення шляхом ліквідації (2 етап)?

Перелік документів визначений частиною 13 статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»:

Другий етап ліквідації:

Для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації на підставі рішення про припинення юридичної особи, прийнятого учасниками юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідних державних органів, або судового рішення про припинення юридичної особи, не пов’язаного з її банкрутством, після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами, подаються такі документи:

 1. заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (форма № 7).
 2. довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

Де дізнатися актуальні реквізити для сплати адміністративного збору з метою проведення державної реєстрації змін?

Ви можете дізнатися актуальні реквізити для сплати адміністративного збору з метою проведення державної реєстрації змін у спеціалістів відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації за адресою: місто Київ, вулиця Євгена Сверстюка, будинок 15, 7-й поверх, 710 кабінет, або на сторінці фейсбук за посиланням: https://ru-ru.facebook.com/legalizaciyaRS/

Чи можливо змінити (виключити) засновників громадської організації?

Неможливо. Відповідно до частини 7 статті 7 Закону України «Про громадські об'єднання» повноваження засновників громадського об'єднання закінчується після державної реєстрації  громадського об'єднання.

Де знайти затверджену форму заяви для створення громадської організації

Для реєстрації громадської організації необхідно подати пакет документів, одним з яких є реєстраційна картка – форма № 1, затверджена Наказом Міністерства юстиції України 18 листопада 2016 року № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Чи можливо при державній реєстрації створення громадського об’єднання використовувати в його власній назві слово (поняття, статус) «всеукраїнське», якщо громадського об’єднання в подальшому збирається підтверджувати Всеукраїнський статус громадського об'єднання?

Законом не заборонено використання у власній назві громадського об’єднання слова «всеукраїнське», якщо громадське об’єднання  в подальшому збирається підтверджувати Всеукраїнський статус, після реєстрації відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць України.

Чи необхідно нотаріально посвідчувати підписи на документах, що подаються для здійснення державної реєстрації створення громадського об’єднання та державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань?

Ні, не потрібно. Тільки у разі прийняття такого рішення засновниками, при створенні громадського об’єднання та у разі, якщо така вимога передбачена Статутом громадського об’єднання.

Чи потрібна присутність всіх засновників при подачі документів для державної реєстрації створення громадського формування?

Подачу документів здійснює уповноважена особа від засновників. Особа уповноважується протоколом установчих зборів засновників або здійснює свої повноваження на підставі нотаріально засвідченої довіреності виданої засновниками.