Актуальні питання щодо роботи державної виконавчої служби

Які органи та особи здійснюють примусове виконання судових рішень?

Примусове виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) покладається на органи державної виконавчої служби та у визначених Законом України
"Про виконавче провадження" випадках - на приватних виконавців.

Які рішення підлягають примусовому виконанню?

Примусовому виконанню підлягають рішення на підставі таких виконавчих документів:
1) виконавчих листів та наказів, що видаються судами у передбачених законом випадках на підставі судових рішень, рішень третейського суду, рішень міжнародного комерційного арбітражу, рішень іноземних судів та на інших підставах, визначених законом або міжнародним договором України;
2) судові накази;
3) ухвал, постанов судів у цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення, кримінальних провадженнях у випадках, передбачених законом;
4) виконавчих написів нотаріусів;
5) посвідчень комісій по трудових спорах, що видаються на підставі відповідних рішень таких комісій;
6) постанов державних виконавців про стягнення виконавчого збору, постанов державних виконавців чи приватних виконавців про стягнення витрат виконавчого провадження, про накладення штрафу, постанов приватних виконавців про стягнення основної винагороди;
7) постанов органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;
8) рішень інших державних органів та рішень Національного банку України, які законом визнані виконавчими документами;
9) рішень Європейського суду з прав людини;
10) рішень (постанов) суб’єктів державного фінансового моніторингу (їх уповноважених посадових осіб), якщо їх виконання за законом покладено на органи та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень.

Виконання яких рішень не здійснює приватний виконавець?

Приватний виконавець не здійснює примусове виконання:
1) рішень про відібрання і передання дитини, встановлення побачення з нею або усунення перешкод у побаченні з дитиною;
2) рішень, за якими боржником є держава, державні органи, Національний банк України, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, державні та комунальні підприємства,
установи, організації, юридичні особи, частка держави у статутному капіталі яких перевищує 25 відсотків, та/або які фінансуються виключно за кошти державного або місцевого бюджету;
3) рішень, за якими боржником є юридична особа, примусова реалізація майна якої заборонена відповідно до закону;
4) рішень, за якими стягувачами є держава, державні органи;
5) рішень адміністративних судів та рішень Європейського суду з прав людини;
6) рішень, які передбачають вчинення дій щодо майна державної чи комунальної власності;
7) рішень про виселення та вселення фізичних осіб;
8) рішень, за якими боржниками є діти або фізичні особи, які визнані недієздатними чи цивільна дієздатність яких обмежена;
9) рішень про конфіскацію майна;
10) рішень, виконання яких віднесено цим Законом безпосередньо до повноважень інших
органів, які не є органами примусового виконання;
11) інших випадків, передбачених законом.

Як не потрапити до Єдиного реєстру боржників?

Виконати рішення суду до пред’явлення його до органів державної виконавчої служби.

До якого органу державної виконавчої служби пред’являти виконавчий документ?

Виконавчий документ пред’являється за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна. Право вбору місця відкриття виконавчого провадження між кількома органами державної виконавчої служби, що можуть вчиняти виконавчі дії щодо виконання рішення на території, на яку поширюються їхні функції, належать стягувачу.

Які необхідно надати документи для пред’явлення виконавчого документа для виконання?

Заяву про відкриття виконавчого провадження та оригінал виконавчого документу. У заяві про примусове виконання рішення стягувач має право зазначити відомості, що ідентифікують боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення (рахунок боржника, місце роботи чи отримання ним інших доходів, конкретне майно боржника та його місцезнаходження тощо), рахунки в банківських установах для отримання ним коштів, стягнутих з боржника, а також зазначає суму, яка частково сплачена боржником за виконавчим документом, за наявності часткової сплати.

Як відкрити провадження на підставі виконавчого напису нотаріуса?

Для відкриття виконавчого провадження необхідно подати заяву та оригінал виконавчого документа, в даному випадку - виконавчий напис нотаріуса.

Як дізнатися, чи є виконавчі провадження відносно мене, і, якщо є, як їх завершити?

Перелік виконавчих проваджень відносно Вас, як боржника, доступний за посиланнями: https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors (Єдиний реєстр боржників) та https://asvpweb.minjust.gov.ua/#/search-debtors (автоматизована система виконавчого провадження). Проте для отримання більш повної інформації та роз'яснень щодо подальших дій для завершення відкритих проваджень радимо звернутися до державної виконавчої служби за місцем виконаня виконавчого провадження).

Як виконати рішення суду?

З метою здійснення примусового виконання рішення стягувачу( уповноваженій особі) необхідно звернутися з заявою про відкриття виконавчого провадження та оригіналом виконавчого документа до органів та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень судів та інших органів( відділ державної виконавчої служби, приватний виконавець, а у визначених Законом випадках центральні органи виконавчої влади, що реалізує державну політику ц сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів- ГУ ДКСУ). Разом з тим слід зазначити, що з метою виконання виконавчого документа про стягнення аліментів стягувач може звернутися безпосередньо до організації, від якої боржник отримує дохід (добровільне виконання рішення суду).

Як дізнатися про стан виконавчого провадження?

Стан виконавчого провадження можна дізнатися через автоматизовану систему виконавчого провадження (https://asvpweb.minjust.gov.ua/#/search-debtors), чм шляхом подання звернення до начальника відповідного відділу державної виконавчої служби або ознайомитись з матеріалами провадження на особистому прийомі у державного виконавця.

Як змінити державного виконавця?

Стягувач, боржник, їхні представники можуть заявити про відвід державного виконавця начальнику відділу( відвід має бути вмотивованим викладеним в письмовій формі) у будь-який час до закінчення виконавчого провадження. За результатами розгляду заяви виноситься постанова про задоволення чи відмову у відводі державного виконавця.

Яким є мінімально встановлений державою розмір аліментів?

Відповідно до Сімейного кодексу(ч.2 ст182) мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку .

Для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум наразі становить 1921 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років - 2395 грн.

Відповідно, зросли і прив'язані до цього показника соціальні допомоги, виплати, зокрема, і аліменти на дітей.

Мінімальний гарантований розмір аліментів становить:

для дітей до 6 років - 960,5 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років - 1197,5 грн.

Ці показники враховуються, якщо потрібно утримувати аліменти не у твердій грошовій сумі, а в прив'язці до прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.

Адреси та години прийому відділів державної виконавчої служби.

Всю необхідну інформацію щодо роботи відділів державної виконавчої служби можна знайти за посиланням: https://kyivobljust.gov.ua/terytorialni_viddily_ta_kontory/teritorialni_viddily_dvs

Хто контролює роботу відділів державної виконавчої служби?

Роботу відділів державної виконавчої служби контролюють Міністерство юстиції та його територіальні органи - міжрегіональні управління. Міжрегіональних управлінь налічується 8, і за кожним з них закріплені окремі області. Центральне міжрегіональне управління, наприклад, контролює роботу відділів державної виконавчої служби міста Києва, Київської та Черкаської областей.

Як подати скаргу на дії державного виконавця?

Скаргу на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця можна подати до суду та до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець.

Як відбувається об’єднання виконавчих проваджень?

Якщо в органі державної виконавчої служби відкрито кілька виконавчих проваджень про стягнення коштів з одного боржника, вони об’єднуються у зведене виконавче провадження та виконуються державним виконавцем, який відкрив перше виконавче провадження. Про об’єднання виконавчих проваджень у зведене державний виконавець виносить постанову.
У разі відкриття виконавчого провадження щодо боржника, стосовно якого здійснюється зведене виконавче провадження, воно приєднується до зведеного виконавчого провадження, про що державним виконавцем виноситься постанова.
Яккщо виконавчі провадження про стягнення коштів з одного боржника відкрито у кількох органах державної виконавчої служби, зокрема, якщо боржник та його майно перебувають на території різних адміністративно-територіальних одиниць, при об'єднанні виконавчих проваджень у зведене можуть утворюватись виконавчі групи.
Якщо виконавче провадження щодо одного й того самого боржника виявлено в іншому органі державної виконавчої служби, таке виконавче провадження передається на виконання до органу державної виконавчої служби, державним виконавцем якого відкрито перше виконавче провадження, або в порядку, визначеному Інструкцією з організації примусового виконання рішень. У разі якщо виконавче провадження щодо одного й того самого боржника перебуває на виконанні у відділі примусового виконання рішень управління забезпечення примусового виконання рішень або відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України виконавче провадження передається на виконання до цих відділів.

Де можна отримати виконавчий лист?

Звернувшись з заявою про видачу виконавчого документа до суду, який прийняв рішення уВашій справі.

Які нормативно-правові акти регулуюють порядок здійснення виконавчого провадження?

Порядок здійснення виконавчого провадження регулюється законом України "Про виконавче провадження", Інструкція з організації примусового виконання рішень та інші.

Яким є строк відкриття виконавчого провадження?

Закон зобов'язує виконавця відкрити провадження не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього виконавчого документа.(При цьому слід зазначити, що виконавчий документ передається відповідальною особою під підпис державному виконавцю, після опрацювання вказаного документа в Автоматизованій системі виконавчого провадження)

У яких випадках переривається строк пред'явлення виконавчого документа до виконання?

Строки пред’явлення виконавчого документа до виконання перериваються у разі:

1) пред’явлення виконавчого документа до виконання;

2) надання судом, який розглядав справу як суд першої інстанції, відстрочки або розстрочки виконання рішення.

Порядок роботи Центру виконання рішень.
Звернувшись до Центру виконання рішень, Ви можете:
подати заяву про відкриття виконавчого провадження;
отримати консультацію щодо виконання рішення;
ознайомитися з матеріалами провадження;
сплатити боргові зобов’язання.
Центр виконання рішень знаходиться за адресою:
м. Київ, вул. Костянтина Заслонова, 16.
Графік роботи: понеділок-четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45. Перерва: з 13.00 до 13.45.
Контактні телефони: (044) 290 20 82, (044) 290 21 79, (044) 290 24 26.
Детальніше з порядком роботи Центру виконання рішень Ви можете ознайомитися за цим посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1394-18 (розділ II)

Як працюють органи ДВС під час карантину?

Під час карантину органи державної виконавчої служби продовжують працювати, однак особисті прийоми громадян скасовано. Звертатись до відділів в цей період можна через направлення заяв, клопотань, тощо як у письмовому вигляді поштою, так і з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку.
Сплатити кошти за майновим стягненням, можливо в онлайн режимі за допомогою QR-code, який зазначається в постанові про відкриття виконавчого провадження,чи шляхом онлайн сплати за реквізитами зазначеними на сайті за посиланням( ВАЖЛИВО!! при сплаті в призначенні зазначити номер виконавчого провадження).

Куди необхідно звернутися, якщо боржником у справі є державний орган?

Якщо боржником є Апарат Верховної Ради України, Офіс Президента України, Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, Конституційний Суд України, Верховний Суд, вищі спеціалізовані суди, апеляційні суди, Офіс Генерального прокурора, обласні прокуратури, Національне антикорупційне бюро України, Вища рада правосуддя, Національний банк України, Рахункова палата, Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські ради або обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації та їх структурні підрозділи, інші органи державної влади та їх посадові особи, а також розташовані у місті Києві територіальні органи центральних органів виконавчої влади та їх структурні підрозділи, місцеві суди, районні державні адміністрації та їх структурні підрозділи, місцеві прокуратури, інші територіальні підрозділи органів державної влади та їх посадові особи – безпосередньо до Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

Де знайти реквізити для сплати боргу?

Реквізити для сплати боргу знаходяться за посиланням: https://kyivobljust.gov.ua/poslugy/poslugy_vykonavcha/rekvizit_deposit_dvs


На який електронний адрес можна направити заяву або копію квитанції про сплату боргу?

Заяву або копію квитанції про сплату боргу можна направити на електроні адреси районних відділів державної виконавчої служби:  https://kyivobljust.gov.ua/terytorialni_viddily_ta_kontori

Коли та як можна ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження?

Сторони виконавчого провадження мають право ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження у визначений прийомний день за усним клопотанням до державного виконавця, або в інший час на підставі письмової заяви, в якій зазначаються бажана дата та час ознайомлення, або ж за допомогою ідентифікатора доступу до Автоматизованої системи виконавчого провадження.

Часи прийому керівника органу державної виконавчої служби та державних виконавців?
Графік прийому керівництва доступний за посиланням: https://kyivobljust.gov.ua/files/general/2020/01/17/20200117130029-89.pdf

З графіком прийому державних виконавців можна ознайомитися за посиланням: https://kyivobljust.gov.ua/terytorialni_viddily_ta_kontori

Який порядок стягнення аліментів?

Виконавчий документ про стягнення періодичних платежів може бути самостійно надісланий стягувачем безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі - підприємцю, фізичній особі, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи.
Одночасно з виконавчим документом стягувач подає заяву, в якій зазначаються:
1) реквізити банківського рахунка, на який слід перераховувати кошти;
2) прізвище, ім’я, по батькові стягувача, реквізити документа, що посвідчує його особу.
У разі наявності заборгованості за виконавчими документами про стягнення періодичних платежів або заперечення її розміру боржником стягувач має право пред’явити виконавчий документ для примусового виконання.
Виконавець стягує з боржника аліменти у розмірі, визначеному виконавчим документом, але не менше мінімального гарантованого розміру, передбаченого Сімейним кодексом України.
Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Обчислення розміру заборгованості із сплати аліментів здійснюється виконавцем щомісяця.
Спори щодо розміру заборгованості із сплати аліментів вирішуються судом за заявою заінтересованої особи у порядку, встановленому законом.

Як отримати довідку про сплату/несплату аліментів?

Довідка про сплату/несплату аліментів видається на підставі письмової заяви протягом трьох робочих днів.

Які строки видачі довідки про наявність заборгованості зі сплати аліментів?

Довідка про наявність заборгованості зі сплати аліментів видається протягом 3-х днів.

Як перераховуються кошти стягувачу, стягнуті з боржника?

Кошти стягувачу, стягнуті з боржника перераховуються не пізніше наступного робочого дня з дня надходження на депозитний рахунок органу державної виконавчої служби на банківські реквізити стягувача).

Після спливу якого часу до боржника по аліментам застосовуються тимчасові обмеження?

За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці з дня відкриття виконавчого провадження до боржника застосовуються тимчасові обмеження.

Протягом якого часу після сплати боргу виключать з реєстру боржників?

Відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням постанови про закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа стягувачу на підставі пунктів 1, 3, 11 частини першої статті 37 Закону України «Про виконавче провадження» (далі-Закон) або повернення виконавчого документа до суду на підставі статті 38 Закону чи в день встановлення виконавцем факту відсутності заборгованості за виконавчими документами про стягнення періодичних платежів.

Як забрати виконавчий лист по аліментам, якщо не має до боржника претензій?
Виконавчий лист по аліментам повертається без виконання на підставі письмової заяви стягувача.

Як дізнатись прізвище виконавця який веде виконавче провадження (через єдиний реєстр боржників)?
Щоб дізнатись прізвище виконавця, який веде виконавче провадження через єдиний реєстр боржників необхідно вказати П.І.Б. боржника або реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Як дізнатись чи є відносно громадянина відкриті виконавчі провадження?
Інформацію про наявність відкритих виконавчих проваджень громадянин може дізнатись через єдиний реєстр боржників, вказуючи П.І.Б. боржника або реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Які заходи примусового виконання застосовуються до боржника по рішеннях немайнового характеру?
У разі невиконання рішення суду немайнового характеру виносяться постанови про накладення штрафу та направляється повідомлення про вчинення боржником кримінального правопорушення, яке надсилається до органу досудового розслідування.

Який порядок зняття арешту з майна, якщо виконавче провадження знищено за закінченням терміну зберігання?
Якщо виконавче провадження знищено за закінченням терміну зберігання для зняття арешту з майна боржнику необхідно надати державному виконавцю підтвердження відсутності зобов’язань перед стягувачем, інших документів від сторін виконавчого провадження щодо відсутності заборгованості за рішенням суду (або іншого органу), сплатити виконавчий збір, витрати виконавчого провадження. Після чого виконавець вживає заходів щодо відновлення матеріалів виконавчого провадження за допомогою відомостей автоматизованої системи виконавчого провадження та в разі наявності законних підстав, виносить постанову про звільнення майна з-під арешту. У разі відсутності наявності законних підстав, арешт з майна може бути знятий за рішенням суду.

Який порядок стягнення аліментів за кордоном?
Міжнародними нормативно-правовими актами, які регулюють питання стягнення аліментів за кордоном є: Конвенція про стягнення аліментів за кордоном 1956 року; Конвенція про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання 2007 року; Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року; двосторонні міжнародні договори про надання правової допомоги.

Як сплатити штраф, борг у банківській установі через термінал?
Штраф, борг сплачується у банківській установі через термінал на реквізити органу державної виконавчої служби.

В який термін перераховуються аліменти, які надійшли на депозитний  рахунок Відділу?
Аліменти стягнуті з боржника перераховуються не пізніше наступного робочого дня з дня надходження на депозитний рахунок органу державної виконавчої служби.

У яких випадках інформація вноситься до Єдиного реєстру боржників?

Відомості про боржників, включені до Єдиного реєстру боржників, є відкритими та вносяться до даного реєстру одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження.

Не вносяться до реєстру відомості щодо боржників, якими є державні органи, органи місцевого самоврядування, боржники, які не мають заборгованості за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів більше трьох місяців, та боржники за рішеннями немайнового характеру.

Які наслідки наступають для особи, відомості про яку внесено до Єдиного реєстру боржників? 

Реєстр створений з метою запобігання відчуження боржниками майна.

Відповідно до закону, нотаріуси та інші державні реєстратори перед здійсненням будь-якої угоди з відчуження майна зобов’язані перевірити інформацію з Єдиного реєстру боржників.

Якщо в ході перевірки реєстру буде встановлено, що особа, яка звернулася для відчуження нерухомого майна значиться у реєстрі боржників, нотаріус або реєстратор зобов’язаний відмовити у здійсненні реєстраційних дій та повідомити органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю про майно, з питань відчуження якого звернувся боржник.

Виконавець, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання такого повідомлення зобов’язаний прийняти рішення про накладення арешту на таке майно.

Крім, проблемних питань, які можуть виникнути при спробі відчуження майна, не слід забувати, що інформація внесена до реєстру є відкритою і може бути перевірена кредитором у разі необхідності отримання кредиту та роботодавцем при прийомі на роботу.

У яких випадках відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників? 

Відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням постанови про закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа стягувачу, повернення виконавчого документа до суду, чи в день встановлення виконавцем факту відсутності заборгованості за виконавчими документами про стягнення періодичних платежів.

Чи можна оплачувати частинами заборгованість? 

За наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим (хвороба сторони виконавчого провадження, відрядження сторони виконавчого провадження, стихійне лихо тощо) зацікавленій стороні виконавчого провадження необхідно звернутись до суду, який розглядав справу як суд першої інстанції, із заявою про відстрочку або розстрочку виконання рішення.

Якщо борг (штраф, судовий збір тощо) сплачено вчасно, чи потрібно сплачувати додаткові кошти? 

Якщо рішення було виконано до винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, боржнику необхідно сплатити витрати виконавчого провадження, які вираховуються державним виконавцем у якого перебуває на виконанні вказане виконавче провадження. Дізнатись інформацію, де саме перебуває виконавче провадження, можливо у кожному відділі державної виконавчої служби за місцем свого проживання або здійснити пошук за власним ПІП або кодом у Єдиному реєстрі боржників за посиланням https://erb.minjust.gov.ua/

Чи має право державний виконавець накласти арешт на зарплатну/пенсійну картку? 

Стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах. Не підлягають арешту в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження», кошти, що перебувають на рахунках із спеціальним режимом використання, спеціальних та інших рахунках, звернення стягнення на які заборонено Законом.

Банк, інша фінансова установа, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, у разі надходження постанови виконавця про арешт коштів, що знаходяться на таких рахунках, зобов'язані повідомити виконавця про цільове призначення рахунку та повернути постанову виконавця без виконання в частині арешту коштів, що знаходяться на таких рахунках. Однак картки, на які боржникам надходять доходи у вигляді заробітної плати або пенсії, не є рахунками із спеціальним режимом використання, призначення яких вказано «для виплат».

Який відсоток має право стягувати державний виконавець із пенсії/заробітної плати боржника? 

  • Із заробітної плати боржника може бути утримано за виконавчими документами до погашення у повному обсязі заборгованості: у разі стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю особи, у зв'язку із втратою годувальника, майнової та/або моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням - 50 відсотків; за іншими видами стягнень, якщо інше не передбачено законом - 20 відсотків.
  • З пенсії може бути відраховано не більш як 50 відсотків її розміру на утримання членів сім'ї (аліменти), на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств, установ і організацій, на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також у зв'язку із смертю потерпілого, на повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених законом випадках. За іншими видами стягнень може бути відраховано не більш як 20 відсотків пенсії.

Куди та яким чином сплатити заборгованість якщо виконавче провадження перебуває на виконанні у відділі державної виконавчої служби? 

Дізнатись інформацію, де саме перебуває виконавче провадження, можливо у кожному відділі державної виконавчої служби за місцем свого проживання або здійснити пошук за власним ПІП або кодом у Єдиному реєстрі боржників за посиланням https://erb.minjust.gov.ua/. Реквізити відповідного відділу ДВС можливо дізнатись безпосередньо у державного виконавця в якого на виконанні перебуває виконавче провадження. Кошти зараховуються на відповідний рахунок відділу ДВС, які в подальшому переховуються державним виконавцем за призначенням. Здійснити оплату можливо у будь-якому відділенні банківської установи, Укрпошти або розрахуватись карткою в терміналі безпосередньо у відділі ДВС.

Чи можна зняти арешт у день сплати боргу, якщо боржник надав оригінал квитанції? 

Однією з підстав для зняття арешту з майна чи коштів боржника, відповідно до ст. 59 Закону України «Про виконавче провадження» є надходження на рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця суми коштів, стягнених з боржника (у тому числі від реалізації майна боржника), необхідної для задоволення вимог усіх стягувачів, стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження та штрафів, накладених на боржника. Самої наявності квитанції про сплату боргу не достатньо.

Чи знімається арешт по аліментах, якщо боржник погасив повністю всю заборгованість на користь стягувача? 

Однією з підстав для зняття арешту з майна чи коштів боржника, відповідно до ст. 59 Закону України «Про виконавче провадження» є погашення заборгованості із сплати періодичних платежів, якщо виконання рішення може бути забезпечено в інший спосіб, ніж звернення стягнення на майно боржника. Забезпеченням виконання рішення може бути офіційний дохід боржника, такий як заробітна плата, пенсія тощо. Сам факт сплати боргу по аліментах не є підставою для зняття арешту державним виконавцем з майна боржника.

 

Якщо боржник не отримує доходів, не працює, яким чином сплачувати аліменти? 

21.01.2019 між Міністерством юстиції України та Державною службою зайнятості підписано Меморандум про співробітництво. Метою даного Меморандуму є консолідація зусиль Сторін щодо формування сприятливого середовища та забезпечення реалізації ефективної державної політики у сфері зайнятості різних соціальних груп та вікових категорій населення. Особам, які мають майнові зобов'язання за рішеннями суду, або інших органів, в тому числі, які мають заборгованість зі сплати аліментів, необхідно звернутись до відповідної служби зайнятості для отримання інформації про вільні робочі місця (вакансії), зареєстровані в Єдиній інформаційно-аналітичній системі державної служби зайнятості.

Які заходи примусового виконання застосовуються до боржника по рішеннях немайнового характеру?

У разі невиконання рішення суду немайнового характеру виносяться постанови про накладення штрафу та направляється до органу досудового розслідування повідомлення про вчинення боржником кримінального правопорушення.

Який порядок зняття арешту з майна, якщо виконавче провадження знищено за закінченням терміну зберігання?

Якщо виконавче провадження знищено за закінченням терміну зберігання для зняття арешту з майна боржнику необхідно надати державному виконавцю підтвердження відсутності зобов’язань перед стягувачем, інших документів від сторін виконавчого провадження щодо відсутності заборгованості за рішенням суду (або іншого органу), сплатити виконавчий збір, витрати виконавчого провадження. Після чого виконавець в разі наявності законних підстав виносить постанову про звільнення майна з-під арешту. У разі відсутності наявності законних підстав, арешт з майна може бути знятий за рішенням суду.

 До якого органу державної виконавчої служби пред’являти виконавчий документ?

Виконавчий документ пред’являється за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна. Право вбору місця відкриття виконавчого провадження між кількома органами державної виконавчої служби, що можуть вчиняти виконавчі дії щодо виконання рішення на території, на яку поширюються їхні функції, належать стягувачу.

Які примусові дії може вчинити державний виконавець до боржника у випадку несплати аліментів?

За наявності заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці, стягнення може бути звернено на майно боржника. Звернення стягнення на заробітну плату не перешкоджає зверненню стягнення на майно боржника, якщо існує непогашена заборгованість, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, державний виконавець виносить вмотивовані постанови:

1) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України

2) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами

3) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії,

4) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання.

Якщо аліменти сплачуються на утримання дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, або на утримання дитини, яка отримала тяжкі травми, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, вказані постанови, виносяться державним виконавцем за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три місяці.

За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три місяці, у стягувачу є право на звернення до органів досудового розслідування із заявою (повідомленням) про вчинене кримінальне правопорушення боржником, що полягає в ухиленні від сплати аліментів.

У разі наявності в діях боржника ознак адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 183-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, державний виконавець складає протокол про адміністративне правопорушення та надсилає його для розгляду до суду за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби.

Крім того, за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за один рік, виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмірі 20 відсотків суми заборгованості зі сплати аліментів; за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за два роки, виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмірі 30 відсотків суми заборгованості зі сплати аліментів; за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три роки, виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмірі 50 відсотків суми заборгованості зі сплати аліментів.

Яким чином державний виконавець нараховує борг по аліментах?

Аліменти можуть бути стягнуті за виконавчим листом за минулий час, але не більш як за десять років, що передували пред'явленню виконавчого листа до виконання. Якщо за виконавчим листом, пред'явленим до виконання, аліменти не стягувалися у зв'язку з розшуком платника аліментів або у зв'язку з його перебуванням за кордоном, вони мають бути сплачені за весь минулий час. Заборгованість за аліментами, які стягуються відповідно до статті 187 Сімейного Кодексу, погашається за заявою платника шляхом відрахувань з його заробітної плати, пенсії, стипендії за місцем їх одержання або стягується за рішенням суду. Заборгованість за аліментами стягується незалежно від досягнення дитиною повноліття, а у випадку, передбаченому статтею 199 Сімейного Кодексу, - до досягнення нею двадцяти трьох років. Заборгованість за аліментами, присудженими у частці від заробітку (доходу), визначається виходячи з фактичного заробітку (доходу), який платник аліментів одержував за час, протягом якого не провадилося їх стягнення, незалежно від того, одержано такий заробіток (дохід) в Україні чи за кордоном. 

Заборгованість за аліментами платника аліментів, який не працював на час виникнення заборгованості або є фізичною особою - підприємцем і перебуває на спрощеній системі оподаткування, або є громадянином України, який одержує заробіток (дохід) у державі, з якою Україна не має договору про правову допомогу, визначається виходячи із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості. У разі встановлення джерела і розміру заробітку (доходу) платника аліментів, який він одержав за кордоном, за заявою одержувача аліментів державний виконавець, приватний виконавець здійснює перерахунок заборгованості. Розмір заборгованості за аліментами обчислюється державним виконавцем, приватним виконавцем, а в разі виникнення спору - судом.

На які кошти не може бути звернено стягнення?

Стягнення не може бути звернено на такі виплати:

1) вихідну допомогу, що виплачується в разі звільнення працівника;

2) компенсацію працівнику витрат у зв’язку з переведенням, направленням на роботу до іншої місцевості чи службовим відрядженням;

3) польове забезпечення, надбавки до заробітної плати, інші кошти, що виплачуються замість добових і квартирних;

4) матеріальну допомогу особам, які втратили право на допомогу по безробіттю;

5) допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;

6) одноразову допомогу у зв’язку з народженням дитини;

7) допомогу при усиновленні дитини;

8) допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

9) допомогу на дітей одиноким матерям;

10) допомогу особам, зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років, по догляду за дитиною з інвалідністю, по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною, а також на іншу допомогу на дітей, передбачену законом;

11) допомогу на лікування;

12) допомогу на поховання;

13) щомісячну грошову допомогу у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадян, які проживають на території, що зазнала радіоактивного забруднення;

14) дотації на обіди, придбання путівок до санаторіїв і будинків відпочинку за рахунок фонду споживання.

Стягнення не здійснюється також із сум:

1) неоподатковуваного розміру матеріальної допомоги;

2) грошової компенсації за видане обмундирування і натуральне постачання;

3) вихідної допомоги в разі звільнення (виходу у відставку) з військової служби, служби в поліції та Державної кримінально-виконавчої служби України, а також грошового забезпечення, що не має постійного характеру, та в інших випадках, передбачених законом;

4) одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві;

5) грошової допомоги, пов’язаної з безоплатним забезпеченням протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, учасника здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, які втратили функціональні можливості кінцівок, благодійної допомоги, отриманої зазначеними особами, незалежно від її розміру та джерела походження.

Який порядок черговості задоволення вимог стягувачів у разі недостатності стягнутої суми для задоволення всіх вимог стягувачів?

У разі якщо під час розподілу грошових сум стягнутої суми недостатньо для задоволення вимог стягувачів за виконавчими документами, кошти розподіляються виконавцем між стягувачами в такій черговості:

1) у першу чергу задовольняються забезпечені заставою вимоги щодо стягнення з вартості заставленого майна;

2) у другу чергу задовольняються вимоги щодо стягнення аліментів, відшкодування збитків та шкоди, завданих внаслідок кримінального або адміністративного правопорушення, каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, а також у зв’язку із втратою годувальника;

3) у третю чергу задовольняються вимоги працівників, пов’язані з трудовими правовідносинами;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги стягувачів за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, вимоги щодо збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та вимоги щодо податків та інших платежів до бюджету;

5) у п’яту чергу задовольняються всі інші вимоги.

Вимоги стягувачів кожної наступної черги задовольняються після задоволення в повному обсязі вимог стягувачів попередньої черги. У разі якщо стягнутої суми недостатньо для задоволення в повному обсязі всіх вимог однієї черги, вимоги задовольняються пропорційно до належної кожному стягувачу суми. Вимоги стягувачів щодо виплати заборгованості із заробітної плати та інші вимоги, пов’язані з трудовими правовідносинами, задовольняються в порядку надходження виконавчих документів.

У разі якщо виконавчі документи щодо виплати заборгованості із заробітної плати та інших вимог, пов’язаних із трудовими правовідносинами, надійшли протягом одного дня і стягнутої суми недостатньо для задоволення в повному обсязі всіх вимог за такими виконавчими документами, відповідні вимоги задовольняються пропорційно до належної кожному стягувачу суми.

Який порядок погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою?

Виконавчі документи за рішеннями суду про стягнення коштів або рішення суду, що набрали законної сили, боржниками за якими є державні органи, державні підприємства або юридичні особи, примусова реалізація майна яких забороняється відповідно до законодавства, які видані або ухвалені до 1 січня 2013 року, подаються до відповідного управління забезпечення примусового виконання рішень за місцезнаходженням боржника для проведення їх обліку, інвентаризації заборгованості та подальшої передачі до органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, для погашення заборгованості.
Заявник подає управлінню забезпечення примусового виконання рішень заяву про виконання рішення, оригінал (дублікат) виконавчого документа або рішення суду (належним чином завірена його копія), копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, копію паспорта громадянина України, документи, що підтверджують повноваження представника, оформлені відповідно до вимог законодавства (у разі залучення).
Погашення заборгованості здійснюється Казначейством в межах бюджетних асигнувань, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду на підставі рішень, поданих органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, згідно з Порядком виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. No 845.

Який порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців та посадових осіб органів державної виконавчої служби?

Рішення, дії чи бездіяльність виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами, іншими учасниками та особами до суду, який видав виконавчий документ, у порядку, передбаченому законом.
Рішення, дії чи бездіяльність виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання рішень інших органів (посадових осіб), у тому числі постанов державного виконавця про стягнення виконавчого збору, постанов приватного виконавця про стягнення основної винагороди, витрат виконавчого провадження та штрафів, можуть бути оскаржені сторонами, іншими учасниками та особами до відповідного адміністративного суду в порядку, передбаченому законом.
Рішення, дії або бездіяльність державного виконавця також можуть бути оскаржені стягувачем та іншими учасниками виконавчого провадження (крім боржника) до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець. Рішення, дії та бездіяльність начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, можуть бути оскаржені до керівника органу державної виконавчої служби вищого рівня.

 

Яким вимогам повинна відповідати скарга на рішення, дії чи бездіяльність виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби?
Скарга у виконавчому провадженні подається виключно у письмовій формі та має містити:
1) найменування органу державної виконавчої служби, до якого вона подається;
2) повне найменування (прізвище, ім’я та по батькові) стягувача та боржника, їхні місця проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (прізвище, ім’я та по батькові) представника сторони виконавчого провадження, якщо скарга подається представником;
3) реквізити виконавчого документа (вид документа, найменування органу, що його видав, день видачі та номер документа, його резолютивна частина);
4) зміст оскаржуваних рішень, дій чи бездіяльності та посилання на порушену норму закону;
5) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
6) підпис скаржника або його представника із зазначенням дня подання скарги.
Рішення та дії виконавця, посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені протягом 10 робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів.
Рішення виконавця про відкладення проведення виконавчих дій може бути оскаржене протягом трьох робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів.