Актуальні питання у сфері судової роботи та міжнародного співробітництва

У яких випадках можна звернутися до Європейського Суду з прав людини?

До Європейського Суду з прав людини Ви можете звернутися із заявою, якщо вважаєте, що Ви особисто і безпосередньо стали потерпілим від порушення прав і свобод гарантій, зазначених у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) або в Протоколах до неї. Заява має стосуватись лише порушень, допущених однією з держав, на які поширюється дія Конвенції.

За яких умов Європейський суд з прав людини розглядає Вашу справу?

Європейський суд з прав людини (далі – Суд) може розглянути Вашу справу тільки за наступних умов:

 • Ваші скарги стосуються порушення одного чи декількох прав, викладених у Конвенції та Протоколах до неї (далі – Конвенція);
 • скарги спрямовані проти держави, яка ратифікувала Конвенцію чи відповідний Протокол (певні Протоколи ратифіковані лише деякими державами, тож, будь ласка, перевірте список ратифікацій на Інтернет-сайті Суду: www.echr.coe.int/applicants);
 • скарги стосуються фактів, за які несе відповідальність певна державна структура (законодавчий або, виконавчий орган, суд тощо); Суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб чи недержавних організацій;
 • скарги стосуються фактів чи подій, які мали місце після дати ратифікації державою Конвенції чи відповідного Протоколу (дати для кожної держави вказані у списку ратифікацій на Інтернет-сайті Суду: www.echr.coe.int/applicants);
 • порушення основоположного права стосується Вас особисто і безпосередньо (Ви маєте «статус жертви»);
 • Ви надали національній правовій системі можливість виправити порушення Ваших прав («вичерпання національних засобів правового захисту»); зазвичай це означає, що перед поданням скарги в Суд, Ви повинні подати ті самі скарги в національні суди, в тому числі у найвищу судову інстанцію. При цьому Ви повинні дотримуватися національних процесуальних вимог, в тому числі строків оскарження.
 • Ви подали до Суду заповнену належним чином заяву протягом шести місяців після дати винесення остаточного рішення на національному рівні. Цей шестимісячний строк зазвичай визначається з дати, коли найвища судова чи адміністративна інстанція, що уповноважена вирішувати Вашу справу, прийняла у ній рішення, або коли Ви чи Ваш юридичний представник були повідомлені про це рішення.
 • Ваші скарги основані на достовірних фактичних даних; Ви повинні обґрунтувати свою заяву: чітко описати обставини справи та додати на їх підтвердження документи, рішення, медичні довідки, показання свідків тощо;
 • Ви можете показати, що предметом Вашої скарги є невиправдане втручання у Ваше фундаментальне право. Ви не можете просто скаржитися на те, що судове рішення було несправедливим чи неправильним; Суд не є апеляційною інстанцією по відношенню до національних судів та не може скасовувати чи змінювати їхні рішення;
 • Ваші скарги раніше не розглядались Судом або іншим міжнародним органом.

Проти кого можна подати заяву до Європейського Суду?

До Європейського Суду з прав людини можна подати заяву:

 • Проти однієї чи декількох держав, на які поширюється дія Конвенції і котра/котрі, на Вашу думку (своєю дією або діями чи бездіяльністю, що стосувались безпосередньо Вас), порушили Конвенцію з прав людини.
 • Скарги мають стосуватися дій або бездіяльності одного або декількох органів влади держави, якої стосується заява.
 • Суд не може розглядати заяви проти приватних осіб або приватних організацій, таких як господарські товариства.

Як заповнити формуляр заяви?

Щоб не припуститися помилок, які б дозволили визнати Вашу заяву не належним чином заповненою, перш за все:

ПИШІТЬ РОЗБІРЛИВО. Бажано надавати друкований текст.

 • ЗАПОВНІТЬ ВСІ ПОЛЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВАШОЇ СИТУАЦІЇ.
 • В іншому випадку Ваша заява вважатиметься неповною і не буде прийнята.
 • Не використовуйте знаки чи скорочення: чітко поясніть вашу думку словами.
 • ВИСЛОВЛЮЙТЕСЬ КОРОТКО.

З метою прискорення розгляду Вашої заяви, завантажте формуляр заяви з сайту Європейського суду за посиланням: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx,  далі заповніть його в електронному вигляді, роздрукуйте, поставте свій підпис і разом з усіма необхідними документами відправте поштою до Європейського суду на адресу:

The Registrar

European Court of Human Rights

Council of Europe

67075 STRASBOURG CEDEX

FRANCE

Варто зауважити, що формуляр працюватиме коректно тільки з програмою Adobe Reader 9 чи з пізнішою версією і підтримується лише операційними системами Windows і Mac OS X. Будь ласка, переконайтеся, що програма Adobe Reader встановлена на вашому комп’ютері (завантажити програму можна на сайті www.adobe.com).

Що повинен містити заповнений формуляр заяви?

Заповнений формуляр заяви повинен містити:

 • коротке викладення фактичних обставин та Ваших скарг;
 • зазначення прав, викладених у Конвенції, котрі, на Вашу думку, було порушено;
 • відомості про використані Вами засоби захисту;
 • копії всіх рішень, прийнятих у Вашій справі всіма відповідними державними органами (ці документи Вам не буде повернено, тому не надсилайте оригінали, а виключно копії); а також
 • Ваш підпис в якості заявника або ж підпис Вашого представника.

Пам’ятайте! Якщо заява подається неповною, вона не буде розглянута Судом, тому всі пункти формуляру мають бути заповнені належним чином. У цьому Вам допоможе Нотатка для заповнення формуляру заяви, яку можна знайти на інтернет-сайті Європейського суду за посиланням: https://www.echr.coe.int/Documents/Application_Notes_UKR.pdf.