04-06-202411:05

Автоматизована система «Банкрутство та неплатоспроможність» введена в дослідну експлуатацію

Інформуємо, що з 01 червня 2024 року впроваджується в дослідну експлуатацію автоматизована система «Банкрутство та неплатоспроможність».

Автоматизована система «Банкрутство та неплатоспроможність» (далі – Автоматизована система) забезпечуватиме:
   - збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про хід провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) ,
   - фінансово-економічні показники боржника,
   - формування Єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність),
  -  формування Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, функціонування електронного кабінету арбітражного керуючого та спеціалізованої сторінки вебсайту Мін’юсту, за допомогою якої забезпечується доступ до інформації про боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність).

Розглянемо докладніше про підсистеми Автоматизованої системи:, а саме: 

 •   * Єдиний реєстр боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) (далі – Реєстр) – автоматизована база даних, що є складовою частиною (підсистемою) Автоматизованої системи та містить інформацію про:
  - юридичних та фізичних осіб, відносно яких триває або завершена процедура банкрутства (неплатоспроможності),
   - про хід провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність),
   - про реєстр вимог кредиторів та фінансовий стан боржника та інші дані, отримані 2 від арбітражних керуючих та господарських судів,
    - відомості з судових рішень та оголошень у справах про банкрутство (неплатоспроможність), опублікованих відповідно до вимог законодавства,
    - відомості, які є результатом здійснення Мін’юстом своїх повноважень як державного органу з питань банкрутства.

З 01 червня 2024 року розпочався процес наповнення Реєстру інформацією від арбітражних керуючих, які здійснюють повноваження щодо боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), який триватиме попередньо до 15 липня 2024 року.

Звертаємо увагу, що до моменту наповнення Реєстру основними відомостями, отриманими від арбітражних керуючих, які здійснюють повноваження щодо боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), відомості про перебування суб’єкта у процедурі банкрутства (неплатоспроможності) надаються міжрегіональними управліннями Міністерства юстиції України (або Міністерством юстиції України, у разі необхідності в одночасному отриманні відомостей щодо декількох суб’єктів, які зареєстровані в областях, віднесених до сфери повноважень різних міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України) у вигляді інформаційних листів. .

Про можливість отримання в електронному вигляді інформаційної довідки про перебування суб’єкта у процедурі банкрутства (неплатоспроможності) за допомогою онлайн сервісу буде повідомлено додатково.

 •   * Єдиний реєстр арбітражних керуючих України – автоматизована база даних, що є складовою частиною (підсистемою) Автоматизованої системи та містить відомості про арбітражних керуючих України, які отримали в установленому законодавством порядку свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, та інформації про їх діяльність, яку Мін’юст отримує у процесі реалізації своїх повноважень як державного органу з питань банкрутства та від арбітражних керуючих.

Інформація з Єдиного реєстру арбітражних керуючих України буде доступна на вебпорталі електронних сервісів з питань банкрутства (неплатоспроможності) за посиланням: asbn.minjust.gov.ua.

 •   * Спеціалізована сторінка вебсайту Мін’юсту – підсистема Реєстру, яка складається з відкритої та закритої частин, за допомогою якої забезпечується доступ суб’єктам загального та спеціального доступу до інформації про боржників, що міститься у Реєстрі.

Доступ до закритої частини Спеціалізованої сторінки вебсайту Мін’юсту надається кредиторам та інвесторам боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) через вебпортал електронних сервісів з питань банкрутства (неплатоспроможності) за посиланням: asbn.minjust.gov.ua.

Однак звертаємо Вашу увагу, що доступ надається за результатами повного співпадіння відомостей, наявних у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа особи, та відомостей, внесених арбітражними керуючими до Реєстру щодо відповідного кредитора та інвестора.

З 01 червня 2024 року розпочався процес наповнення Реєстру інформацією від арбітражних керуючих, які здійснюють повноваження щодо боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність).

!!! Про відкриття доступу до відкритої частини Спеціалізованої сторінки вебсайту Мін’юсту (онлайн сервіс отримання інформаційної довідки про перебування суб’єкта у процедурі банкрутства (неплатоспроможності)) буде повідомлено додатково.