20-07-202316:05

Інформація про зміну місцезнаходження органів державної виконавчої служби

Відповідно до пункту 4 розділу І Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02.04.2012 за № 489/20802, під час дії воєнного стану виконання рішень, місцем виконання яких згідно з частиною першою статті 24 Закону України «Про виконавче провадження» є територія, на якій ведуться активні бойові дії або тимчасово окупована, інформація про які міститься в переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (далі - Перелік), здійснюється органом державної виконавчої служби, компетенція якого поширюється на таку територію, за умови якщо такий орган змінив місцезнаходження/місцерозташування на іншу території України або органом державної виконавчої служби, визначеним Міністерством юстиції України за поданням/пропозиціями Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України. Інформація про зміну місцезнаходження органів державної виконавчої служби або про визначення органу державної виконавчої служби, на який покладатиметься повноваження з примусового виконання рішень, місцем виконання яких є територія, на якій ведуться активні бойові дії або тимчасово окупована, інформація про які міститься в Перелік, публікується на вебсайті Міністерства юстиції України та вебсайтах міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України по мірі її оновлення. При цьому слід зазначити, що Управлінням забезпечення примусового виконання рішень у Херсонській області, в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) листом від 12.07.2023 № 28292/04.2 -23 повідомлено про зміну місця розташування Високопільського відділу державної виконавчої служби у Бериславському районі Херсонській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса). Враховуючи зазначене та з метою виконання наказів Міністерства юстиції України, просимо розмістити на офіційних вебсайтах Міжрегіональних управлінь інформацію наступного змісту: «Високопільський відділ державної виконавчої служби у Бериславському районі Херсонської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) змінив своє місцезнаходження з адреси: 50000, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. СвятоМиколаївська,45 на адресу: 74000, Херсонська область, Бериславський район, смт. Високопілля, вул. Банкова, 34». Водночас з метою інформування громадськості просимо також забезпечити розміщення вказаної інформації на офіційних вебсайтах Управлінь забезпечення примусового виконання рішень, органів державної виконавчої служби, на сторінках в соціальних мережах тощо