24-05-202309:22

Безбар’єрність як державна політика: кожному українцю доступ до всіх сфер життя

   Безбар’єрність — не тільки про доступ, а про розвиток та життя загалом.

   #центральнаюстиція активно працює у пріоритетних напрямках зі створення безбар’єрного простору, послуг та інформації.

   Саме це було визначено у плані заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії в Україні на період до 2030 року. Нашими основними завданнями є:

- проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань безбар’єрності серед населення, яке звертається за правовою допомогою;

- написання інформаційних консультацій щодо використання гендерно чутливого підходу під час спілкування з постраждалими, які пережили насильство в умовах збройного конфлікту;

- забезпечення доступності безоплатної правової допомоги, соціальних послуг через проведення ознайомчих заходів для людей з порушеннями здоров’я.

   Нагадаємо, у 2021 році була прийнята Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору в Україні за ініціативи першої леді Олени Зеленської.

   Посилання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#n10

   Стратегія визначає основних напрямків розвитку для створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року такі, як суспільна та громадянська безбар’єрність.

   Під цим терміном розуміються рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільнополітичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності.

- освітня безбар’єрність - це рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей.

- економічна безбар’єрність. Незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я всі громадяни мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи самозайнятістю.

- інформаційна безбар’єрність - коли незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей люди мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації.

- фізична безбар’єрність - доступність усіх об’єктів фізичного оточення для всіх соціальних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак.

- цифрова безбар’єрність - це коли усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації.