23-03-202314:08

Що слід знати про вимоги до процесу складання і структури головного документа громадського об’єднання?

   Статут організації, фактично, регулює більшість аспектів діяльності та є важливим основоположним документом. Він містить повну інформацію щодо завдань, напрямів і особливостей провадження діяльності конкретної організації або спілки. Отже, якщо якісь положення будуть прописані в ньому неправильно, або взагалі пропущені, це буде впливати на різні моменти діяльності організації в критичній мірі.
 
   Що ж слід знати про вимоги до процесу складання і структури головного документа громадського об’єднання?
 
   Основний документ будь-якого громадського об’єднання має містити:
- найменування громадського об'єднання та за наявності - скорочене найменування;
- мету (цілі) та напрями його діяльності;
порядок набуття і припинення членства (участі) у громадському об'єднанні, права та обов'язки його членів (учасників);
- повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління (далі – керівні органи) громадського об'єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадське об'єднання, та її заміни (для громадських об'єднань, що не мають статусу юридичної особи);
- періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадського об'єднання, у тому числі шляхом використання засобів зв'язку;
- порядок звітування керівних органів громадського об'єднання перед його членами (учасниками);
- порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об'єднання та розгляду скарг;
- джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадського об'єднання;
- порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадського об'єднання (у разі їх створення громадським об'єднанням, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи);
- порядок внесення змін до статуту;
- порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об'єднання, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску, - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.
 
   Також у статуті громадського об'єднання можуть бути передбачені додаткові положення щодо утворення, діяльності і саморозпуску чи реорганізації громадського об'єднання, що не суперечать закону.
 
   Дізнавайтесь про деталі реєстрації громадських формувань та друкованих ЗМІ через чат-консультант у Telegram: https://t.me/NGOs_printedmedia_bot