10-07-202414:31

Як розпочати виконавче провадження?

Виконавче провадження, як завершальна стадія судового провадження, - сукупність дій органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень.
 
Підлягають примусовому виконанню рішення на підставі таких виконавчих документів:
• виконавчих листів та наказів, що видаються судами у передбачених законом випадках на підставі судових рішень, рішень третейського суду, рішень міжнародного комерційного арбітражу, рішень іноземних судів та на інших підставах, визначених законом або міжнародним договором України;
• ухвал, постанов судів у цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення, кримінальних провадженнях у випадках, передбачених законом;
• виконавчих написів нотаріусів;
• посвідчень комісій по трудових спорах, що видаються на підставі відповідних рішень таких комісій;
• постанов державних виконавців про стягнення виконавчого збору, постанов державних виконавців чи приватних виконавців про стягнення витрат виконавчого провадження, про накладення штрафу, постанов приватних виконавців про стягнення основної винагороди;
• постанов органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;
• рішень інших державних органів та рішень Національного банку України, які законом визнані виконавчими документами;
• рішень Європейського суду з прав людини з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", а також рішень інших міжнародних юрисдикційних органів у випадках, передбачених міжнародним договором України;
• рішень (постанов) суб'єктів державного фінансового моніторингу (їх уповноважених посадових осіб), якщо їх виконання за законом покладено на органи та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень.

Як розпочати виконавче провадження?
   Щоб розпочати виконавче провадження необхідно:
 Виконавчий документ, який засвідчує ваше право на примусове виконання рішення суду. Ви можете отримати його в суді, де було ухвалено рішення.
 Заява про відкриття виконавчого провадження в якій зазначаєте свої дані, дані боржника, а також реквізити виконавчого документа.
 Інші документи залежно від виду виконавчого документа, наприклад, довідка про місце проживання боржника.
 
    Відповідно до ст. 368 Цивільного процесуального кодексу України та ст. 258 Кодексу адміністративного судочинства України за кожним судовим рішенням, яке набрало законної сили, за заявою осіб, на користь яких воно ухвалено, чи прокурора, який здійснював у цій справі представництво інтересів громадянина або держави в суді, видається 1 виконавчий лист.
    Виконавчі дії проводяться державним виконавцем за місцем:
 - проживання або роботи боржника-фізичної особи
або 
за місцем знаходження його майна.
- місцезнаходження юридичної особи:
      за місцем її реєстрації.
     вчинення певних дій боржником:
Наприклад, за місцем виконання рішення про виселення з житла.
     Ви можете обрати, до якого саме відділу державної виконавчої служби звернутися.
 
     Детальну інформацію про виконавче провадження можна знайти на офіційному сайті за посилання http://surl.li/svnysu
 
     Нагадуємо, щоб отримати консультацію з питань виконавчого провадження у чат-боті Telegram: