Отримання інформації з Реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справах про банкрутство (неплатоспроможність)

Порядок надання інформації про перебування суб’єкта у процедурі банкрутства (неплатоспроможності)

До опублікування на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України оголошення про надання доступу до відкритої частини спеціалізованої сторінки, за допомогою якої забезпечується онлайн доступ до інформації про боржників, що міститься у Єдиному реєстрі боржників, відносно яких відкрито провадження у справах про банкрутство (неплатоспроможність) відомості про перебування у процедурах банкрутства (неплатоспроможності) з цього реєстру надаватимуться у формі інформаційних листів щодо суб’єктів, які зареєстровані у місті Києві, Київській, Черкаській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях, за відповідним запитом (письмовим або електронним).

Вимоги до запитів про надання відомостей з Реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справах про банкрутство
(неплатоспроможність) у формі інформаційного листа:           

у запиті вказуються такі параметри:
- інформація про запитувача:
- найменування і код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
- прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) (для фізичних осіб);
- прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб – підприємців);
- повна адреса місцезнаходження (для юридичних осіб та фізичних осіб –

підприємців) / місця проживання (перебування) (для фізичних осіб);

інформація про суб’єкта, щодо якого запитується інформація:
- найменування і код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
- прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта у формі книжечки / номер

- паспорта у формі картки (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються  від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) (для фізичних осіб);

- прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб – підприємців);

- повна адреса місцезнаходження.

У запиті вказуються підстави для отримання відомостей з Реєстру боржників у  справах про банкрутство (неплатоспроможність) та обґрунтування необхідності в оперативному отриманні таких відомостей.
Запит повинен містити особистий підпис запитувача (власноруч у разі направлення письмового запиту або із застосуванням кваліфікованого електронного підпису при поданні електронного запиту / направлення запиту засобами електронної пошти).

*Важливо: інформаційний лист з відомостями з Реєстру боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) не надається у разі, якщо адреса місцезнаходження (для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), місця проживання (перебування) (для фізичних осіб) запитувача належить до території, на якій ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованій, інформація про яку міститься в переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженому Міністерством з питань
реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відомості з Реєстру боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) є актуальними на дату підписання інформаційного листа.
Письмові запити необхідно надсилати:
01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-Д
29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 91
або запити, підписані ЕЦП:
info@kv.minjust.gov.ua
info@km.minjust.gov.ua
Інформаційні листи надаються БЕЗОПЛАТНО протягом 1-2 робочих днів на
вказану у запиті електронну адресу.
Тел. (044) 294-61-43, (044) 294-61-48, (0382) 65-74-53
_______________________________________________________________________