Представництво інтересів у судах України

Діяльність регулюється наступними нормативно-правовими актами: Конституцією України, Кодексом адміністративного судочинства України, Цивільним процесуальним кодексом України, Господарським процесуальним кодексом України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, законами, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України наказами та актами Міністерства юстиції України, тощо. 

Судова робота Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м.Київ) полягає, зокрема, у забезпеченні представництва інтересів державного органу в судах України.

Окрім цього, відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів України»,  Положення про міжрегіональні управління Міністерства юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 №1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2011 за №759/19497 (зі змінами) та на виконання доручень Міністерства юстиції України, Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Київ) забезпечує представництво інтересів Кабінету Міністрів України та Мін’юсту в судах України щодо реалізації державної правової політики у відповідних напрямках.

Основна частина справ, по яких Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції України (м.Київ) здійснює самопредставництво інтересів Кабінету Міністрів України та Міністерства юстиції України в судах України, є цивільні, адміністративні та господарські справи, а саме, щодо забезпечення: 

  • інтересів Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України та їх посадових осіб;
  • інтересів держави  в судах України, у випадках передбачених законом
  • звернення до суду з позовами про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виплати відшкодування за рішеннями Європейського суду з прав людини, та сомопредставництва держави, Міністерства юстиції України  у таких справах;
  • інтересів заступника Міністра юстиції України – Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини в судах України;
  • інтересів посадових та службових осіб Міністерства юстиції України, як суб’єктів владних повноважень в судах України;
  • інтересів членів Кабінету Міністрів України: Прем’єр-міністр України,  Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-премє’р –міністри (які не очолюють міністерств) та Міністр Юстиції України, як суб’єктів владних повноважень;
  • інтересів структурних підрозділів Міністерства юстиції України, комісій, інших органів, утворених при Міністерстві юстиції України;
  • інтересів Міністерства юстиції України, як органу, якому надано право звертатися до суду в інтересах іноземних осіб під час розгляду справ у судах України у випадках, передбачених Конвенцією про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, інших міжнародних договорів України про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах у порядку, визначеному законодавством.