ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ЦЕНТРАЛЬНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. КИЇВ)

Київ

044 521-95-33

13600 грн

Загальні умови

Посада державної служби, призначення на період дії воєнного стану в Україні та до призначення переможця конкурсу на дану посаду, але не довше 12 місяців
з дня припинення чи скасування воєнного стану. Повна зайнятість.

Завдання, які очікують:

- підготовка і надання об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо функціонування системи внутрішнього контролю та удосконалення системи управління; запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів;

- готує програму проведення внутрішнього аудиту;
- здійснює дослідження наявності активів і зобов’язань, правильність відображення їх у бухгалтерському обліку та фінансові звітності, перевіряє обсяг виконаних робіт, отриманих/наданих послуг;
- контролює діяльність за дотриманням вимог законодавства з питань ведення
бухгалтерського обліку, складанням фінансової та бюджетної звітності;
- аналізує причини та наслідки порушень і недоліків, виявлених за  результатами проведених внутрішніх аудитів та готує доповідну записку;
- забезпечує формування, зберігання, передачу до архіву та знищення справ внутрішнього аудиту відповідно до вимог чинного законодавства.

 

Цифрові компетентності: 

- вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації, перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків;

- вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП)

 

Оплата праці:

посадовий оклад – 13 633 грн.;

+ надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»)

Тел. для довідок 044 521-95-33

Електронна пошта для надсилання резюме - kadri-kiev@ukr.net

Вимоги до професійної компетентності
  • Обов'язкові вимоги:

    • - вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за напрямом юридичного або економічного спрямування
    • - вільне володіння державною мовою,
    • - досвід роботи не обов'язково.