головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)

044 5219533

5800 грн

Вимоги до професійної компетентності

Завдання, які очікують:

- підготовка і надання об’єктивних і незалежних висновків та
рекомендацій щодо функціонування системи внутрішнього контролю та удосконалення
системи управління; запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного
використання бюджетних коштів;
- готує програму проведення внутрішнього аудиту;
- здійснює дослідження наявності активів і зобов’язань, правильність відображення їх у
бухгалтерському обліку та фінансові звітності, перевіряє обсяг виконаних робіт,
отриманих/наданих послуг;
- контролює діяльність за дотриманням вимог законодавства з питань ведення
бухгалтерського обліку, складанням фінансової та бюджетної звітності;
- аналізує причини та наслідки порушень і недоліків, виявлених за результатами проведених
внутрішніх аудитів та готує доповідну записку;
- забезпечує формування, зберігання, передачу до архіву та знищення справ внутрішнього
аудиту відповідно до вимог чинного законодавства.

Цифрові компетентності: 

- вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації, перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обовязків; вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП)

Обов'язкові вимоги:
вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за напрямом
юридичного або економічного спрямування
 вільне володіння державною мовою,
 досвід роботи не обов'язково.

 

Оплата праці:

посадовий оклад – 5800 грн.;

+ надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами);

+ надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»)