Стажування для молоді

Пройти стажування в Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Київ) - чудова нагода отримати досвід роботи у професійній команді юристів та на практиці ознайомитися з тим, як функціонують органи державної влади. 

Що таке успішна кар’єра? Передусім це наполеглива праця та гострий розум. Бути державним службовцем – неабияка відповідальність, яка вимагає від людини таких якостей, як стресостійкість, зосередженість, уважність, витримка, уміння дослухатися до інших, аналітичний склад розуму та налаштованість на результат. Державна служба точно підійде людям, небайдужим до проблем
сучасного суспільства, тим, хто прагне змінити країну на краще, ініціативним, творчим.
Найпершим кроком для зайняття посади на державній службі може стати успішне проходження практики чи стажування. Головна відмінність стажування від практики полягає в тому, що практика студентів навчальних закладів – це складова частина навчального процесу, який організовується і проводиться під керівництвом навчального закладу. А стажування не є частиною навчального процесу студента, і відбувається у вільний від навчання час. 
Навчальні заклади до організації стажування не долучаються.  
Стажування молоді у структурних підрозділах Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) (далі – Управління)  здійснюється строком до шести місяців з метою ознайомлення з роботою центральної юстиції.


Хто може пройти стажування?
Громадяни України віком до 25 років, які є студентами третього і вище курсів вищих навчальних закладів за спеціальностями галузі знань «Право» або отримали вищу освіту у галузі знань «Право» та не перебувають на посадах державної служби.


Як проходить стажування?
Стажування молоді проводиться у вільний від навчання (роботи) час у межах робочого часу працівників структурних підрозділів Управління. Допуск до стажування та визначення строку його проходження здійснюються на підставі заяви особи, яка має намір пройти стажування, та оформлюються наказом начальника Управління. До заяви стажист може додати мотиваційний лист у довільній формі.
На період стажування за стажистом закріплюється керівник стажування з числа керівників структурних підрозділів центральної юстиції, в яких проводиться стажування.


Стажист має право:
- брати участь у роботі структурного підрозділу – бази стажування та бути присутнім на нарадах такого структурного підрозділу;
- готувати проекти документів;
- з дозволу керівника стажування користуватись інформаційними базами даних, необхідними для виконання завдань, передбачених індивідуальним планом.


Стажист зобов’язаний:

- у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення керівника стажування;
- додержуватись етики та культури поведінки;
- звітувати керівнику стажування про виконання поставлених завдань.


Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Київ) радо зустріне всіх, хто бажає, пройти практику або стажування!
Скористайтесь своїм правом отримати нові знання для подальшої реалізації себе як успішного юриста!


Телефонуйте до Управління персоналу Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ):  (044) 521-95-29

(0472) 54-13-36/ (0472) 37-44-26 (Черкаська область)

(044) 237-69-67 (Київська область)