Гдичинський Віталій Богданович

Заступник начальника Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ)

  • Прийом громадян:  2 та 4 середа місяця10.00 − 12.00
  • Забезпечує:
   • виконання в межах повноважень Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Київ) Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту та доручень Міністра юстиції України, розпоряджень голови відповідної місцевої державної адміністрації;
   • в межах повноважень надає доручення щодо розгляду вхідних документів та має право підпису вихідних документів, відповідей на звернення громадян, запити правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій, ініційованих листів Центрального міжрегіонального управлінням Міністерства юстиції (м. Київ);
    виконання обов'зків начальника Центрального міжрегіонального управлінням Міністерства юстиції (м. Київ) у разі його відсутності та першого заступника (відпустка, відрядження тощо);
    здійснення контролю за виконанням наказів та доручень Міністерства юстиції України, Центрального міжрегіонального управлінням Міністерства юстиції (м. Київ) у межах наданих повноважень;
    здійснення особистого прийому громадян та забезпечення розгляду їх звернень у встановленому порядку;
    забезпечення організаційної, інформаційної, аналітичної, матеріально-технічної та іншої діяльності Центрального міжрегіонального управлінням Міністерства юстиції (м. Київ) у межах наданих повноважень;
   •  забезпечення організації підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії "Б" та "В" по місту Києві;
    координація здійснення публічних закупівель Центрального міжрегіонального управлінням Міністерства юстиції (м. Київ);
    здійснення координації та контролю за діяльністю відділу організаційної роботи, документування та контролю Центрального міжрегіонального управлінням Міністерства юстиції (м. Київ), Управління договірної роботи та ресурсного забезпечення Центрального міжрегіонального управлінням Міністерства юстиції (м. Київ), Управління судової роботи та міжнародної правової допомоги Центрального міжрегіонального управлінням Міністерства юстиції (м. Київ), відділу банкрутства Центрального міжрегіонального управлінням Міністерства юстиції (м. Київ), Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управлінням Міністерства юстиції (м. Київ), відділів державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управлінням Міністерства юстиції (м. Київ);
    здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
    • Взаємодіяти зі підпорядкованими структурними та територіальними підрозділами Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції. 
    • Одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу підпорядкованих структурних та територіальних підрозділів Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених завдань.
    • За погодженням з начальником Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) бере участь у колегіях, конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах.
    • За дорученням начальника Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) (Управління) представляти державний орган в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції.
    • У процесі виконання завдань, у межах наданих повноважень, має право вести ділове листування з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підвідомчими підприємствами, установами та організаціями  з питань, що належать до компетенції.