Струць Дмитро Володимирович

Перший заступник начальника Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)

(044) 270-58-40

(044) 279 02 72

01001, м. Київ, Печерський район, провулок Музейний, будинок 2-Д

Прийом громадян: 
3-я середа кожного місяця  з 09.00 до 12.00

 • Забезпечує:
  • виконання в межах повноважень Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Київ) Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту та доручень Міністра юстиції України, розпоряджень голови відповідної місцевої державної адміністрації;
  • забезпечення організаційної, інформаційної, аналітичної, матеріально-технічної та іншої діяльності Центрального міжрегіонального управлінням Міністерства юстиції (м. Київ);
   контроль та координацію структурних підрозділів відповідно до розподілу обов'язків між начальником Центрального міжрегіонального управлінням Міністерства юстиції (м. Київ) та заступниками начальника Центрального міжрегіонального управлінням Міністерства юстиції (м. Київ);
   здійнює організацію та координацію роботи між керівниками структурних підрозділів Центрального міжрегіонального управлінням Міністерства юстиції (м. Київ);
   здійснює інші повноваження відповідно до законодавства;
  • здійснює особистий прийом громадян та забезпечує розгляд їх звернень у встановленому порядку.
   Взаємодіє зі структурними та територіальними підрозділами Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції. 
  • Одержує у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу підпорядкованих структурних та територіальних підрозділів Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених завдань.
  • За погодженням з начальником Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) бере участь у колегіях, конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах.
  • За дорученням начальника Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) (Управління) представляє Управління в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції.
  • У процесі виконання завдань, у межах наданих повноважень, має право вести ділове листування з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підвідомчими підприємствами, установами та організаціями  з питань, що належать до компетенції.

 •