Зразки документів

Заява щодо державної реєстрації фізичної особи – підприємця (форма 1), діє з 01 травня 2023 року

Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (форма 2), діє з 01 травня 2023 року

Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – органу влади (форма 3), діє з 01 травня 2023 року

Заява щодо державної реєстрації юридичної особи - громадського формування (форма 4), діє з 17 липня 2023 року

Заява щодо державної реєстрації відокремленого підрозділу юридичної особи (форма 5), діє з 01 травня 2023 року

Заява щодо державної реєстрації громадського формування без статусу юридичної особи (форма 6), діє з 01 травня 2023 року

Заява щодо державної реєстрації символіки громадського формування (форма 7), діє з 01 травня 2023 року

Заява щодо державної реєстрації всеукраїнського статусу громадського об’єднання (форма 8), діє з 01 травня 2023 року

Заява щодо державної реєстрації зміни учасника юридичної особи, вимоги нотаріального засвідчення/посвідчення (форма 9), діє з 01 травня 2023 року

 

Статут громадської організації  

При використанні даного Статуту слід звертати увагу, що відповідно до: 
   частини першої статті 18 Закону України «Про громадські об’єднання» громадське об’єднання із статусом юридичної особи може мати власну символіку (емблему, прапор), яка підлягає реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань» (у пункті 2.2 Статуту слова «емблему, інший розпізнавальний знак, прапор» замінити на слова «емблему, прапор»);
 
   пункту 3 частини другої статті 18 Закону України «Про громадські об’єднання» громадське об’єднання зі статусом юридичної особи має право засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) медіа (у пункті 2.4.16 Статуту слова «засоби масової інформації» замінити на слово «медіа»); 
 
   частини другої статті 5 Закону України «Про громадські об’єднання» кожна особа має право добровільно у будь-який час припинити членство (участь) у громадському об’єднанні шляхом подання заяви до відповідних статутних органів громадського об’єднання. Членство в громадському об’єднанні припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена громадського об’єднання на будь-яких виборних посадах у громадському об’єднанні. Дія абзацу першого цієї частини не поширюється на членів громадського об’єднання, обраних на посади керівника громадського об’єднання чи заступника такого керівника. Членство в громадському об’єднанні зазначених керівників припиняється з дня, наступного за днем обрання нового керівника чи його заступника (у пункті 4.7 Статуту речення «Членство в громадському об’єднанні припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень» замінити на речення «Членство в Організації припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень, крім Голови Організації, членство якого припиняється з дня, наступного за днем обрання нового Голови Організації»).
 

Відомості про керівні органи громадської організації

Протокол установчих зборів засновників громадської організації 

Структура власності